fiscalistenonline.nl: Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één

Volgens het hof had de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat iemand die optrad als gemachtigde niet ook kon optreden als deskundige. In dit geval bestond daarom recht op een hogere proceskostenvergoeding. In een zaak voor Hof Den Bosch waren de fiscus en een woningeigenaar het niet eens over de WOZ-waarde van een woning. De rechter heeft de waarde uiteindelijk zelf vastgesteld. Hierbij werd afgeweken van de (hogere) waarde zoals gesteld door de heffingsambtenaar, omdat deze hierbij gebruik had gemaakt van ongeschikte referentieobjecten.

Ook de (lagere) waarde volgens de eigenaar werd niet gevolgd omdat hij was uitgegaan van een taxatierapport met een te lage grondoppervlakte. Naast de WOZ-waarde stond ook de proceskostenvergoeding die de rechtbank had toegekend ter discussie. De woningeigenaar had hierom verzocht, omdat hij bij de Rechtbank en het Hof was bijgestaan door een rechtsbijstandsverlener. 

Dezelfde persoon had daarnaast ook de taxatie van de onroerende zaak uitgevoerd, waarvoor om een vergoeding voor werkzaamheden als deskundige verzocht. In tegenstelling tot de rechtbank, vond het hof dat de man naast een vergoeding voor rechtsbijstand ook recht had op een deskundigenvergoeding. 

Wet: artikel 8:75 Awb en artikel 1, onderdeel b Besluit proceskosten bestuursrecht

Meer informatie: Hof Den Bosch, 5 februari 2013 (gepubliceerd 13 mei 2013), LJN: BZ9964  

Bron:
Taxence
Foto: C+H/Flickr

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken