fiscalistenonline.nl: Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één

Volgens het hof had de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat iemand die optrad als gemachtigde niet ook kon optreden als deskundige. In dit geval bestond daarom recht op een hogere proceskostenvergoeding. In een zaak voor Hof Den Bosch waren de fiscus en een woningeigenaar het niet eens over de WOZ-waarde van een woning. De rechter heeft de waarde uiteindelijk zelf vastgesteld. Hierbij werd afgeweken van de (hogere) waarde zoals gesteld door de heffingsambtenaar, omdat deze hierbij gebruik had gemaakt van ongeschikte referentieobjecten.

Ook de (lagere) waarde volgens de eigenaar werd niet gevolgd omdat hij was uitgegaan van een taxatierapport met een te lage grondoppervlakte. Naast de WOZ-waarde stond ook de proceskostenvergoeding die de rechtbank had toegekend ter discussie. De woningeigenaar had hierom verzocht, omdat hij bij de Rechtbank en het Hof was bijgestaan door een rechtsbijstandsverlener. 

Dezelfde persoon had daarnaast ook de taxatie van de onroerende zaak uitgevoerd, waarvoor om een vergoeding voor werkzaamheden als deskundige verzocht. In tegenstelling tot de rechtbank, vond het hof dat de man naast een vergoeding voor rechtsbijstand ook recht had op een deskundigenvergoeding. 

Wet: artikel 8:75 Awb en artikel 1, onderdeel b Besluit proceskosten bestuursrecht

Meer informatie: Hof Den Bosch, 5 februari 2013 (gepubliceerd 13 mei 2013), LJN: BZ9964  

Bron:
Taxence
Foto: C+H/Flickr

Eerder geplaatste artikelen

AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Hier klikken