fiscalistenonline.nl: Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Rechtsbijstandsverlener en deskundige in één

Volgens het hof had de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat iemand die optrad als gemachtigde niet ook kon optreden als deskundige. In dit geval bestond daarom recht op een hogere proceskostenvergoeding. In een zaak voor Hof Den Bosch waren de fiscus en een woningeigenaar het niet eens over de WOZ-waarde van een woning. De rechter heeft de waarde uiteindelijk zelf vastgesteld. Hierbij werd afgeweken van de (hogere) waarde zoals gesteld door de heffingsambtenaar, omdat deze hierbij gebruik had gemaakt van ongeschikte referentieobjecten.

Ook de (lagere) waarde volgens de eigenaar werd niet gevolgd omdat hij was uitgegaan van een taxatierapport met een te lage grondoppervlakte. Naast de WOZ-waarde stond ook de proceskostenvergoeding die de rechtbank had toegekend ter discussie. De woningeigenaar had hierom verzocht, omdat hij bij de Rechtbank en het Hof was bijgestaan door een rechtsbijstandsverlener. 

Dezelfde persoon had daarnaast ook de taxatie van de onroerende zaak uitgevoerd, waarvoor om een vergoeding voor werkzaamheden als deskundige verzocht. In tegenstelling tot de rechtbank, vond het hof dat de man naast een vergoeding voor rechtsbijstand ook recht had op een deskundigenvergoeding. 

Wet: artikel 8:75 Awb en artikel 1, onderdeel b Besluit proceskosten bestuursrecht

Meer informatie: Hof Den Bosch, 5 februari 2013 (gepubliceerd 13 mei 2013), LJN: BZ9964  

Bron:
Taxence
Foto: C+H/Flickr

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken