fiscalistenonline.nl: Fiscus mag back-up server opvragen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscus mag back-up server opvragen

Inspecteurs van de Belastingdienst mogen een volledige back-up vragen van uw digitale boekhouding, zelfs als deze back-up ook persoonlijke gegevens van werknemers bevat. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In deze specifieke zaak was het de schuld van de onderneming dat de boekhouding niet gescheiden was van andere gegevensbestanden. 

Om het juiste belastingbedrag vast te stellen, kan de fiscus inzage vragen in uw boekhouding. U moet dan de gegevens verstrekken die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. Dat geldt ook in Noorwegen. De Noorse fiscus voerde daar een boekenonderzoek uit bij een lokale onderneming. Daarbij wilden de inspecteurs niet alleen toegang tot de digitale boekhouding, maar eisten ze ook een kopie van alle gegevens op de server van de onderneming. Aan dat verzoek wilde de onderneming niet voldoen: op die server stonden namelijk ook de boekhouding van twee dochterbedrijven en de persoonlijke e-mails van werknemers.

Geen afzonderlijke administratie
Bij de Noorse rechter ving de onderneming bot en moest het toch de gevraagde informatie afstaan. Maar juridisch ging de strijd door tot aan het EHRM. Die besliste uiteindelijk dat de fiscus een kopie van de hele server mocht vragen. De onderneming had zelf nagelaten om de administratie te scheiden van de overige gegevens, waardoor het voor de fiscus onmogelijk was om een splitsing te maken. Het op de locatie van de onderneming controleren van alle gegevens zou te veel tijd kosten.

Misbruik gegevens onwaarschijnlijk
Bovendien vond het EHRM dat er wettelijk nog voldoende waarborgen bestonden om eventueel misbruik van de gegevens te voorkomen. Zo was de controle van tevoren aangekondigd en zou de Noorse belastingdienst na de controle de tape vernietigen en verwijderde ze dan alle gegevens. Volgens het EHRM had de Noorse belastingdienst een goede afweging gemaakt tussen de privacy en het belang voor de fiscus om een controle uit te voeren bij de onderneming. Het handelen van de Noorse fiscus was niet in strijd met het Europees recht.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 14 maart 2013, nr. 24117/08

Bron: R
endement Uitgeverij

 


 

 

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken