fiscalistenonline.nl: Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats

Een ondernemer die bedrijfsactiviteiten in het buitenland verricht, maar in Nederland een opslagplaats heeft die hem duurzaam ter beschikking staat van waaruit hij goederen levert aan afnemers, beschikt over een vaste inrichting in Nederland en is dus buitenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. De Nederlandse fiscus mocht van de rechter de winst van een handelaar in tweedehands legermateriaal die in België woonde, in de heffing van inkomstenbelasting betrekken. Deze handelaar zou in Nederland over een vaste inrichting beschikken. De voor de onderneming bestemde goederen werden namelijk afgeleverd op het adres van een opslagplaats in Nederland. 

Dit adres stond bovendien ook op de uitgereikte facturen. Daarnaast had de man tegenover Belgische politie een gedetailleerde verklaring afgelegd over de vestigingsplaats van zijn onderneming, die in Nederland zou zijn gelegen. De rechter oordeelde dat gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten de desbetreffende opslagplaats een geschikte fysieke constructie was voor de verkoop en de aflevering van goederen aan afnemers. 

Nu deze opslagplaats ook nog duurzaam ter beschikking stond aan de man, had de Nederlandse fiscus terecht de aan deze vaste inrichting toerekenbare winst belast. Ook de aan de man opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting bleven in stand, omdat de administratie ernstige gebreken vertoonde.

Wet:
artikel 7.2 Wet IB 2001 en artikel 14 bis, tweede lid, tweede volzin, Verordening (EEG) 1408/71)

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem, 2 november 2010 (gepubliceerd op 29 april 2013), LJN: BZ8958  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken