fiscalistenonline.nl: Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats

Een ondernemer die bedrijfsactiviteiten in het buitenland verricht, maar in Nederland een opslagplaats heeft die hem duurzaam ter beschikking staat van waaruit hij goederen levert aan afnemers, beschikt over een vaste inrichting in Nederland en is dus buitenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. De Nederlandse fiscus mocht van de rechter de winst van een handelaar in tweedehands legermateriaal die in België woonde, in de heffing van inkomstenbelasting betrekken. Deze handelaar zou in Nederland over een vaste inrichting beschikken. De voor de onderneming bestemde goederen werden namelijk afgeleverd op het adres van een opslagplaats in Nederland. 

Dit adres stond bovendien ook op de uitgereikte facturen. Daarnaast had de man tegenover Belgische politie een gedetailleerde verklaring afgelegd over de vestigingsplaats van zijn onderneming, die in Nederland zou zijn gelegen. De rechter oordeelde dat gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten de desbetreffende opslagplaats een geschikte fysieke constructie was voor de verkoop en de aflevering van goederen aan afnemers. 

Nu deze opslagplaats ook nog duurzaam ter beschikking stond aan de man, had de Nederlandse fiscus terecht de aan deze vaste inrichting toerekenbare winst belast. Ook de aan de man opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting bleven in stand, omdat de administratie ernstige gebreken vertoonde.

Wet:
artikel 7.2 Wet IB 2001 en artikel 14 bis, tweede lid, tweede volzin, Verordening (EEG) 1408/71)

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem, 2 november 2010 (gepubliceerd op 29 april 2013), LJN: BZ8958  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken