fiscalistenonline.nl: Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Buitenlands belastingplichtig vanwege opslagplaats

Een ondernemer die bedrijfsactiviteiten in het buitenland verricht, maar in Nederland een opslagplaats heeft die hem duurzaam ter beschikking staat van waaruit hij goederen levert aan afnemers, beschikt over een vaste inrichting in Nederland en is dus buitenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. De Nederlandse fiscus mocht van de rechter de winst van een handelaar in tweedehands legermateriaal die in België woonde, in de heffing van inkomstenbelasting betrekken. Deze handelaar zou in Nederland over een vaste inrichting beschikken. De voor de onderneming bestemde goederen werden namelijk afgeleverd op het adres van een opslagplaats in Nederland. 

Dit adres stond bovendien ook op de uitgereikte facturen. Daarnaast had de man tegenover Belgische politie een gedetailleerde verklaring afgelegd over de vestigingsplaats van zijn onderneming, die in Nederland zou zijn gelegen. De rechter oordeelde dat gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten de desbetreffende opslagplaats een geschikte fysieke constructie was voor de verkoop en de aflevering van goederen aan afnemers. 

Nu deze opslagplaats ook nog duurzaam ter beschikking stond aan de man, had de Nederlandse fiscus terecht de aan deze vaste inrichting toerekenbare winst belast. Ook de aan de man opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting bleven in stand, omdat de administratie ernstige gebreken vertoonde.

Wet:
artikel 7.2 Wet IB 2001 en artikel 14 bis, tweede lid, tweede volzin, Verordening (EEG) 1408/71)

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem, 2 november 2010 (gepubliceerd op 29 april 2013), LJN: BZ8958  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Hier klikken