fiscalistenonline.nl: Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

De Europese Commissie zet in op een zo breed mogelijke bestrijding van belastingontduiking. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen vormt daarbij het kerngereedschap. Dat blijkt uit de speech van EU-voorzitter Barroso op de vergadering van de Verenigde Naties op 15 april te New York en uit de speech van Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken op 13 april te Dublin.

Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen, rekening houdend met de specifieke (juridische) situatie van alle betrokken landen, vormt daarbij de basis. Barroso zegde ferme steun toe aan de ontwikkeling van zo’n uitwisselingsstandaard binnen OESO-verband.

Actieplan
Dat de Europese Commissie nu zo sterk inzet op de inlichtingenuitwisseling, is niet nieuw. Op 6 december 2012 maakte dit instrument al deel uit van het actieplan van de Commissie voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de Europese Unie (zie link aan de rechterkant van deze tekst).

Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken gaf verder in hoofdlijnen aan wat binnenkort te verwachten valt. Zo willen de lidstaten spoedig een overeenkomst bereiken over de EU-spaarrenterichtlijn en de Europese Commissie mandaat verlenen voor het sluiten van stringentere belastingakkoorden met Zwitserland en andere landen. 

Ook willen de lidstaten:
- Snellere implementatie van nieuwe Europese regelgeving,
- betere onderlinge bestuurlijke samenwerking,
- grotere transparantie,
- en uitbreiding van het toepassingsbereik van de EU-gedragscode voor de belastingregeling van ondernemingen.

De Eurocommissaris sprak de verwachting uit dat binnen enkele weken overeenstemming wordt bereikt over de Spaarrenterichtlijn tezamen met het mandaat om onderhandelingen te starten met Zwitserland en andere buurlanden.

Bron: PwC, van Europese Commissie, 15-4-2013, Speech/13/321; 13-4-2013, Memo/13/332.

 
 

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken