fiscalistenonline.nl: Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

De Europese Commissie zet in op een zo breed mogelijke bestrijding van belastingontduiking. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen vormt daarbij het kerngereedschap. Dat blijkt uit de speech van EU-voorzitter Barroso op de vergadering van de Verenigde Naties op 15 april te New York en uit de speech van Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken op 13 april te Dublin.

Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen, rekening houdend met de specifieke (juridische) situatie van alle betrokken landen, vormt daarbij de basis. Barroso zegde ferme steun toe aan de ontwikkeling van zo’n uitwisselingsstandaard binnen OESO-verband.

Actieplan
Dat de Europese Commissie nu zo sterk inzet op de inlichtingenuitwisseling, is niet nieuw. Op 6 december 2012 maakte dit instrument al deel uit van het actieplan van de Commissie voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de Europese Unie (zie link aan de rechterkant van deze tekst).

Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken gaf verder in hoofdlijnen aan wat binnenkort te verwachten valt. Zo willen de lidstaten spoedig een overeenkomst bereiken over de EU-spaarrenterichtlijn en de Europese Commissie mandaat verlenen voor het sluiten van stringentere belastingakkoorden met Zwitserland en andere landen. 

Ook willen de lidstaten:
- Snellere implementatie van nieuwe Europese regelgeving,
- betere onderlinge bestuurlijke samenwerking,
- grotere transparantie,
- en uitbreiding van het toepassingsbereik van de EU-gedragscode voor de belastingregeling van ondernemingen.

De Eurocommissaris sprak de verwachting uit dat binnen enkele weken overeenstemming wordt bereikt over de Spaarrenterichtlijn tezamen met het mandaat om onderhandelingen te starten met Zwitserland en andere buurlanden.

Bron: PwC, van Europese Commissie, 15-4-2013, Speech/13/321; 13-4-2013, Memo/13/332.

 
 

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken