fiscalistenonline.nl: Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

De Europese Commissie zet in op een zo breed mogelijke bestrijding van belastingontduiking. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen vormt daarbij het kerngereedschap. Dat blijkt uit de speech van EU-voorzitter Barroso op de vergadering van de Verenigde Naties op 15 april te New York en uit de speech van Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken op 13 april te Dublin.

Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen, rekening houdend met de specifieke (juridische) situatie van alle betrokken landen, vormt daarbij de basis. Barroso zegde ferme steun toe aan de ontwikkeling van zo’n uitwisselingsstandaard binnen OESO-verband.

Actieplan
Dat de Europese Commissie nu zo sterk inzet op de inlichtingenuitwisseling, is niet nieuw. Op 6 december 2012 maakte dit instrument al deel uit van het actieplan van de Commissie voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de Europese Unie (zie link aan de rechterkant van deze tekst).

Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken gaf verder in hoofdlijnen aan wat binnenkort te verwachten valt. Zo willen de lidstaten spoedig een overeenkomst bereiken over de EU-spaarrenterichtlijn en de Europese Commissie mandaat verlenen voor het sluiten van stringentere belastingakkoorden met Zwitserland en andere landen. 

Ook willen de lidstaten:
- Snellere implementatie van nieuwe Europese regelgeving,
- betere onderlinge bestuurlijke samenwerking,
- grotere transparantie,
- en uitbreiding van het toepassingsbereik van de EU-gedragscode voor de belastingregeling van ondernemingen.

De Eurocommissaris sprak de verwachting uit dat binnen enkele weken overeenstemming wordt bereikt over de Spaarrenterichtlijn tezamen met het mandaat om onderhandelingen te starten met Zwitserland en andere buurlanden.

Bron: PwC, van Europese Commissie, 15-4-2013, Speech/13/321; 13-4-2013, Memo/13/332.

 
 

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken