fiscalistenonline.nl: Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Automatische gegevensuitwisseling wereldwijd

De Europese Commissie zet in op een zo breed mogelijke bestrijding van belastingontduiking. Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen vormt daarbij het kerngereedschap. Dat blijkt uit de speech van EU-voorzitter Barroso op de vergadering van de Verenigde Naties op 15 april te New York en uit de speech van Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken op 13 april te Dublin.

Een wereldwijd gestandaardiseerd systeem van automatische inlichtingenuitwisseling tussen alle landen, rekening houdend met de specifieke (juridische) situatie van alle betrokken landen, vormt daarbij de basis. Barroso zegde ferme steun toe aan de ontwikkeling van zo’n uitwisselingsstandaard binnen OESO-verband.

Actieplan
Dat de Europese Commissie nu zo sterk inzet op de inlichtingenuitwisseling, is niet nieuw. Op 6 december 2012 maakte dit instrument al deel uit van het actieplan van de Commissie voor een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in de Europese Unie (zie link aan de rechterkant van deze tekst).

Eurocommissaris Semeta voor Belastingzaken gaf verder in hoofdlijnen aan wat binnenkort te verwachten valt. Zo willen de lidstaten spoedig een overeenkomst bereiken over de EU-spaarrenterichtlijn en de Europese Commissie mandaat verlenen voor het sluiten van stringentere belastingakkoorden met Zwitserland en andere landen. 

Ook willen de lidstaten:
- Snellere implementatie van nieuwe Europese regelgeving,
- betere onderlinge bestuurlijke samenwerking,
- grotere transparantie,
- en uitbreiding van het toepassingsbereik van de EU-gedragscode voor de belastingregeling van ondernemingen.

De Eurocommissaris sprak de verwachting uit dat binnen enkele weken overeenstemming wordt bereikt over de Spaarrenterichtlijn tezamen met het mandaat om onderhandelingen te starten met Zwitserland en andere buurlanden.

Bron: PwC, van Europese Commissie, 15-4-2013, Speech/13/321; 13-4-2013, Memo/13/332.

 
 

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken