fiscalistenonline.nl: Onder voorwaarden onbelast korten pensioen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Onder voorwaarden onbelast korten pensioen

U kunt per 1 januari 2013 onbelast korten op uw pensioenaanspraak in eigen beheer. Deze versoepeling was al opgenomen in het Belastingplan 2013. Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de voorwaarden hiervoor in een besluit opgenomen. Op basis van de oude regels was het niet mogelijk om onbelast te korten op de pensioenaanspraken in eigen beheer. Gebeurde dat toch, dan stelde de Belastingdienst dat sprake was van het prijsgeven van de pensioenaanspraken en dat de volledige aanspraak belast was.

De meeste pensioen-bv’s hebben echter te maken met tegenvallende resultaten en willen korten. Het kabinet wil aan deze wens tegemoet komen door onder voorwaarden een eenmalige vermindering van de pensioenaanspraak toe te staan. Recent heeft de staatssecretaris de volgende voorwaarden hiervoor in een besluit (pdf) opgenomen:
- Op de pensioeningangsdatum is de dekkingsgraad 75% of lager; 
- De onderdekking is ontstaan door ondernemings- en/of beleggingsverliezen; 
- Het maximumbedrag van de vermindering van de pensioenaanspraken is het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad op 100% te krijgen; 
- Het vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van de pensioen-bv en is geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van de aandelen in box 2; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken moet evenredig plaatsvinden over alle pensioenregelingen, zoals het ouderdomspensioen en het partnerpensioen; 
- Alle betrokkenen - pensioengerechtigden, de werkgever, het bestuur van de pensioen-bv en de aanmerkelijkbelanghouders - moeten schriftelijk akkoord gaan met de vermindering van de pensioenaanspraak. 

Vooraf toestemming korten pensioen
Blijkt achteraf dat u niet heeft voldaan aan de voorwaarden in het besluit, dan zal de inspecteur de belasting alsnog naheffen. Het is daarom verstandig om vooraf een verzoek tot korting bij de fiscus in te dienen. Alle betrokkenen moeten dit verzoek indienen en u moet de benodigde gegevens voor de onderbouwing meesturen. De inspecteur beoordeelt het verzoek en zal wel of geen toestemming geven voor het korten van de pensioenaanspraak.

Bron:
Rendement Uitgeverij

 

 

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken