fiscalistenonline.nl: Onder voorwaarden onbelast korten pensioen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Onder voorwaarden onbelast korten pensioen

U kunt per 1 januari 2013 onbelast korten op uw pensioenaanspraak in eigen beheer. Deze versoepeling was al opgenomen in het Belastingplan 2013. Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de voorwaarden hiervoor in een besluit opgenomen. Op basis van de oude regels was het niet mogelijk om onbelast te korten op de pensioenaanspraken in eigen beheer. Gebeurde dat toch, dan stelde de Belastingdienst dat sprake was van het prijsgeven van de pensioenaanspraken en dat de volledige aanspraak belast was.

De meeste pensioen-bv’s hebben echter te maken met tegenvallende resultaten en willen korten. Het kabinet wil aan deze wens tegemoet komen door onder voorwaarden een eenmalige vermindering van de pensioenaanspraak toe te staan. Recent heeft de staatssecretaris de volgende voorwaarden hiervoor in een besluit (pdf) opgenomen:
- Op de pensioeningangsdatum is de dekkingsgraad 75% of lager; 
- De onderdekking is ontstaan door ondernemings- en/of beleggingsverliezen; 
- Het maximumbedrag van de vermindering van de pensioenaanspraken is het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad op 100% te krijgen; 
- Het vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van de pensioen-bv en is geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van de aandelen in box 2; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken moet evenredig plaatsvinden over alle pensioenregelingen, zoals het ouderdomspensioen en het partnerpensioen; 
- Alle betrokkenen - pensioengerechtigden, de werkgever, het bestuur van de pensioen-bv en de aanmerkelijkbelanghouders - moeten schriftelijk akkoord gaan met de vermindering van de pensioenaanspraak. 

Vooraf toestemming korten pensioen
Blijkt achteraf dat u niet heeft voldaan aan de voorwaarden in het besluit, dan zal de inspecteur de belasting alsnog naheffen. Het is daarom verstandig om vooraf een verzoek tot korting bij de fiscus in te dienen. Alle betrokkenen moeten dit verzoek indienen en u moet de benodigde gegevens voor de onderbouwing meesturen. De inspecteur beoordeelt het verzoek en zal wel of geen toestemming geven voor het korten van de pensioenaanspraak.

Bron:
Rendement Uitgeverij

 

 

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken