fiscalistenonline.nl: Onder voorwaarden onbelast korten pensioen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Onder voorwaarden onbelast korten pensioen

U kunt per 1 januari 2013 onbelast korten op uw pensioenaanspraak in eigen beheer. Deze versoepeling was al opgenomen in het Belastingplan 2013. Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de voorwaarden hiervoor in een besluit opgenomen. Op basis van de oude regels was het niet mogelijk om onbelast te korten op de pensioenaanspraken in eigen beheer. Gebeurde dat toch, dan stelde de Belastingdienst dat sprake was van het prijsgeven van de pensioenaanspraken en dat de volledige aanspraak belast was.

De meeste pensioen-bv’s hebben echter te maken met tegenvallende resultaten en willen korten. Het kabinet wil aan deze wens tegemoet komen door onder voorwaarden een eenmalige vermindering van de pensioenaanspraak toe te staan. Recent heeft de staatssecretaris de volgende voorwaarden hiervoor in een besluit (pdf) opgenomen:
- Op de pensioeningangsdatum is de dekkingsgraad 75% of lager; 
- De onderdekking is ontstaan door ondernemings- en/of beleggingsverliezen; 
- Het maximumbedrag van de vermindering van de pensioenaanspraken is het bedrag dat noodzakelijk is om de dekkingsgraad op 100% te krijgen; 
- Het vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van de pensioen-bv en is geen informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van de aandelen in box 2; 
- De vermindering van de pensioenaanspraken moet evenredig plaatsvinden over alle pensioenregelingen, zoals het ouderdomspensioen en het partnerpensioen; 
- Alle betrokkenen - pensioengerechtigden, de werkgever, het bestuur van de pensioen-bv en de aanmerkelijkbelanghouders - moeten schriftelijk akkoord gaan met de vermindering van de pensioenaanspraak. 

Vooraf toestemming korten pensioen
Blijkt achteraf dat u niet heeft voldaan aan de voorwaarden in het besluit, dan zal de inspecteur de belasting alsnog naheffen. Het is daarom verstandig om vooraf een verzoek tot korting bij de fiscus in te dienen. Alle betrokkenen moeten dit verzoek indienen en u moet de benodigde gegevens voor de onderbouwing meesturen. De inspecteur beoordeelt het verzoek en zal wel of geen toestemming geven voor het korten van de pensioenaanspraak.

Bron:
Rendement Uitgeverij

 

 

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken