fiscalistenonline.nl: Verlies op belang in bedrijf werkgever geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verlies op belang in bedrijf werkgever geen negatief loon

Werknemers die buiten de loonsfeer certificaten verkrijgen in het bedrijf van hun werkgever, mogen verliezen uit deze certificaten niet opgeven als negatief loon. Sommige werknemers ontvangen bij wijze van loon in natura (opties op) aandelen of certificaten in het bedrijf waarvoor zij werken. Het is echter ook mogelijk dat een werknemer zo’n optie, aandeel of certificaat verkrijgt in de hoedanigheid van belegger.

In dat geval behoren de resultaten uit deze effecten niet tot het loon. Daarbij is van belang dat men aan de hand van het hele samenstel van rechten en plichten in de koopovereenkomst van de effecten nagaat of de verkrijging heeft plaatsgevonden in de loonsfeer.

Defungeringsregeling

Een man in een zaak voor Rechtbank Haarlem stelde dat zijn verlies op certificaten in het bedrijf van zijn oude werkgever voortvloeide uit een zogeheten defungeringsregeling. Deze regeling hield in dat de man zijn certificaten tegen een lage waarde moest aanbieden aan het bedrijf als zijn dienstbetrekking binnen drie jaar zou eindigen. Het enkele feit dat de defungeringsregeling alleen gold voor werknemers was onvoldoende om te stellen dat de man de certificaten had verkregen in zijn hoedanigheid van werknemer.

Vervolgens voerde de man aan dat hij van zijn nieuwe werkgever een vergoeding had ontvangen voor het geleden verlies op de certificaten. Deze vergoeding behoorde tot het loon. Maar dit leidde volgens de rechtbank er niet toe dat het verlies uit de certificaten negatief loon was.

Wet: artikelen
3.81 en 5.1 IB 2001

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem, 19 maart 2013 (gepubliceerd 25 maart 2013), LJN: BZ5473 

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken