fiscalistenonline.nl: Doorberekende heffingsrente geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Doorberekende heffingsrente geen negatief loon

Negatief loon is loon dat de werknemer terugbetaalt. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake als een werknemer een bij de naheffingsaanslag loonbelasting in rekening gebrachte heffingsrente vergoedt aan zijn werkgever of een met de werkgever verbonden bedrijf. 

De Hoge Raad stelt dat wanneer de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting oplegt aan een werknemer noch de nageheven belasting zelf noch de daarmee samenhangende heffingsrente negatief loon vormt. Ditzelfde geldt als de loonbelasting is nageheven van een ander dan de werknemer en die ander deze belasting vervolgens op de werknemer verhaalt, aan wie de werknemer een vergoeding betaalt voor de daarbij in rekening gebrachte heffingsrente.

Die ander kan zelfs een dochtervennootschap van de werkgever zijn die eenmalig om praktische redenen optreedt als inhoudingsplichtige. De rechter overwoog daarbij dat de verplichting om over een loonbestanddeel belasting te betalen in feite een gedwongen besteding is van het loon. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de als voorheffing daarop fungerende loonbelasting. Dat de belasting op het loon wordt ingehouden of dat deze achteraf op de werknemer wordt verhaald doet in dit verband er niet toe. 

Wet:
artikel 10 Wet LB 1964, artikel 3.81 en 3.82 Wet IB 2001

Meer informatie:
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BX9906 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken