fiscalistenonline.nl: Doorberekende heffingsrente geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Doorberekende heffingsrente geen negatief loon

Negatief loon is loon dat de werknemer terugbetaalt. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake als een werknemer een bij de naheffingsaanslag loonbelasting in rekening gebrachte heffingsrente vergoedt aan zijn werkgever of een met de werkgever verbonden bedrijf. 

De Hoge Raad stelt dat wanneer de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting oplegt aan een werknemer noch de nageheven belasting zelf noch de daarmee samenhangende heffingsrente negatief loon vormt. Ditzelfde geldt als de loonbelasting is nageheven van een ander dan de werknemer en die ander deze belasting vervolgens op de werknemer verhaalt, aan wie de werknemer een vergoeding betaalt voor de daarbij in rekening gebrachte heffingsrente.

Die ander kan zelfs een dochtervennootschap van de werkgever zijn die eenmalig om praktische redenen optreedt als inhoudingsplichtige. De rechter overwoog daarbij dat de verplichting om over een loonbestanddeel belasting te betalen in feite een gedwongen besteding is van het loon. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de als voorheffing daarop fungerende loonbelasting. Dat de belasting op het loon wordt ingehouden of dat deze achteraf op de werknemer wordt verhaald doet in dit verband er niet toe. 

Wet:
artikel 10 Wet LB 1964, artikel 3.81 en 3.82 Wet IB 2001

Meer informatie:
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BX9906 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken