fiscalistenonline.nl: Doorberekende heffingsrente geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Doorberekende heffingsrente geen negatief loon

Negatief loon is loon dat de werknemer terugbetaalt. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake als een werknemer een bij de naheffingsaanslag loonbelasting in rekening gebrachte heffingsrente vergoedt aan zijn werkgever of een met de werkgever verbonden bedrijf. 

De Hoge Raad stelt dat wanneer de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting oplegt aan een werknemer noch de nageheven belasting zelf noch de daarmee samenhangende heffingsrente negatief loon vormt. Ditzelfde geldt als de loonbelasting is nageheven van een ander dan de werknemer en die ander deze belasting vervolgens op de werknemer verhaalt, aan wie de werknemer een vergoeding betaalt voor de daarbij in rekening gebrachte heffingsrente.

Die ander kan zelfs een dochtervennootschap van de werkgever zijn die eenmalig om praktische redenen optreedt als inhoudingsplichtige. De rechter overwoog daarbij dat de verplichting om over een loonbestanddeel belasting te betalen in feite een gedwongen besteding is van het loon. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de als voorheffing daarop fungerende loonbelasting. Dat de belasting op het loon wordt ingehouden of dat deze achteraf op de werknemer wordt verhaald doet in dit verband er niet toe. 

Wet:
artikel 10 Wet LB 1964, artikel 3.81 en 3.82 Wet IB 2001

Meer informatie:
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BX9906 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken