fiscalistenonline.nl: Doorberekende heffingsrente geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Doorberekende heffingsrente geen negatief loon

Negatief loon is loon dat de werknemer terugbetaalt. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake als een werknemer een bij de naheffingsaanslag loonbelasting in rekening gebrachte heffingsrente vergoedt aan zijn werkgever of een met de werkgever verbonden bedrijf. 

De Hoge Raad stelt dat wanneer de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting oplegt aan een werknemer noch de nageheven belasting zelf noch de daarmee samenhangende heffingsrente negatief loon vormt. Ditzelfde geldt als de loonbelasting is nageheven van een ander dan de werknemer en die ander deze belasting vervolgens op de werknemer verhaalt, aan wie de werknemer een vergoeding betaalt voor de daarbij in rekening gebrachte heffingsrente.

Die ander kan zelfs een dochtervennootschap van de werkgever zijn die eenmalig om praktische redenen optreedt als inhoudingsplichtige. De rechter overwoog daarbij dat de verplichting om over een loonbestanddeel belasting te betalen in feite een gedwongen besteding is van het loon. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de als voorheffing daarop fungerende loonbelasting. Dat de belasting op het loon wordt ingehouden of dat deze achteraf op de werknemer wordt verhaald doet in dit verband er niet toe. 

Wet:
artikel 10 Wet LB 1964, artikel 3.81 en 3.82 Wet IB 2001

Meer informatie:
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BX9906 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

Fiscaal vennoot Hans van den Besselaar neemt na 31 jaar afscheid van Wesselman
Per 31 december 2018 neemt Hans van den Besselaar afscheid van Wesselman Accountants | Adviseurs in Eindhoven en Helmond. Van den Besselaar neemt afscheid als vennoot en belastingadviseur, maar blijft...
Lees meer...
FISCALE (EINDEJAAR) ACTUALITEITEN
Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2018 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2018 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte II...
Lees meer...
Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? 5 tips
Veel kantoren zijn de laatste jaren bezig geweest met een “no office”-cultuur, digitalisering en de inrichting van een virtuele werkplek. Medewerkers kunnen op afstand vergaderen met virtu...
Lees meer...
Hier klikken