fiscalistenonline.nl: Doorberekende heffingsrente geen negatief loon
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Doorberekende heffingsrente geen negatief loon

Negatief loon is loon dat de werknemer terugbetaalt. Hiervan is volgens de Hoge Raad geen sprake als een werknemer een bij de naheffingsaanslag loonbelasting in rekening gebrachte heffingsrente vergoedt aan zijn werkgever of een met de werkgever verbonden bedrijf. 

De Hoge Raad stelt dat wanneer de fiscus een naheffingsaanslag loonbelasting oplegt aan een werknemer noch de nageheven belasting zelf noch de daarmee samenhangende heffingsrente negatief loon vormt. Ditzelfde geldt als de loonbelasting is nageheven van een ander dan de werknemer en die ander deze belasting vervolgens op de werknemer verhaalt, aan wie de werknemer een vergoeding betaalt voor de daarbij in rekening gebrachte heffingsrente.

Die ander kan zelfs een dochtervennootschap van de werkgever zijn die eenmalig om praktische redenen optreedt als inhoudingsplichtige. De rechter overwoog daarbij dat de verplichting om over een loonbestanddeel belasting te betalen in feite een gedwongen besteding is van het loon. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de als voorheffing daarop fungerende loonbelasting. Dat de belasting op het loon wordt ingehouden of dat deze achteraf op de werknemer wordt verhaald doet in dit verband er niet toe. 

Wet:
artikel 10 Wet LB 1964, artikel 3.81 en 3.82 Wet IB 2001

Meer informatie:
Hoge Raad, 15 maart 2013, LJN: BX9906 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken