fiscalistenonline.nl: Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht

Om als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld bij betalingsonmacht, is tijdige melding noodzakelijk. Bij mondelinge melding is het dan wel cruciaal om te zorgen voor bewijs hiervan. Als een vennootschap niet op de juiste manier haar betalingsonmacht meldt, dan bestaat het vermoeden dat het achterwege blijven van belastingbetaling aan de bestuurder is te wijten.

Het aangeven van betalingsonmacht kan mondeling worden gedaan, al is het in dat geval wel belangrijk om hiervan bewijs te kunnen leveren. Dit kwam naar voren uit een zaak voor Hof Den Haag die een aansprakelijk gestelde bestuurder aanspande.

Hij kon geen stukken of ander bewijs leveren waaruit zijn mondeling meldingen van betalingsonmacht bleken. Dit leidde tot de conclusie dat de bv niet aan haar verplichting tot melding van betalingsonmacht had voldaan en dat dit te wijten was aan de bestuurder. Deze verwijtbaarheid werd niet weggenomen doordat voor dezelfde tijdvakken verschillende inspecteurs de naheffingsaanslagen oplegden. De bestuurder was dus terecht aansprakelijk gesteld.

Wet:
artikel 36 Invorderingswet 1990, artikel 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet

Meer informatie:
Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013 (gepubliceerd op 4 maart 2013), LJN: BZ2869  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Fiscaal vennoot Hans van den Besselaar neemt na 31 jaar afscheid van Wesselman
Per 31 december 2018 neemt Hans van den Besselaar afscheid van Wesselman Accountants | Adviseurs in Eindhoven en Helmond. Van den Besselaar neemt afscheid als vennoot en belastingadviseur, maar blijft...
Lees meer...
FISCALE (EINDEJAAR) ACTUALITEITEN
Ondernemers én particulieren moeten tegen het jaareinde 2018 druk in de weer met de vele fiscale voorstellen van Prinsjesdag 2018 én de fiscale plannen uit het Regeerakkoord van Rutte II...
Lees meer...
Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit? 5 tips
Veel kantoren zijn de laatste jaren bezig geweest met een “no office”-cultuur, digitalisering en de inrichting van een virtuele werkplek. Medewerkers kunnen op afstand vergaderen met virtu...
Lees meer...
Hier klikken