fiscalistenonline.nl: Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht

Om als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld bij betalingsonmacht, is tijdige melding noodzakelijk. Bij mondelinge melding is het dan wel cruciaal om te zorgen voor bewijs hiervan. Als een vennootschap niet op de juiste manier haar betalingsonmacht meldt, dan bestaat het vermoeden dat het achterwege blijven van belastingbetaling aan de bestuurder is te wijten.

Het aangeven van betalingsonmacht kan mondeling worden gedaan, al is het in dat geval wel belangrijk om hiervan bewijs te kunnen leveren. Dit kwam naar voren uit een zaak voor Hof Den Haag die een aansprakelijk gestelde bestuurder aanspande.

Hij kon geen stukken of ander bewijs leveren waaruit zijn mondeling meldingen van betalingsonmacht bleken. Dit leidde tot de conclusie dat de bv niet aan haar verplichting tot melding van betalingsonmacht had voldaan en dat dit te wijten was aan de bestuurder. Deze verwijtbaarheid werd niet weggenomen doordat voor dezelfde tijdvakken verschillende inspecteurs de naheffingsaanslagen oplegden. De bestuurder was dus terecht aansprakelijk gesteld.

Wet:
artikel 36 Invorderingswet 1990, artikel 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet

Meer informatie:
Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013 (gepubliceerd op 4 maart 2013), LJN: BZ2869  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken