fiscalistenonline.nl: Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht

Om als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld bij betalingsonmacht, is tijdige melding noodzakelijk. Bij mondelinge melding is het dan wel cruciaal om te zorgen voor bewijs hiervan. Als een vennootschap niet op de juiste manier haar betalingsonmacht meldt, dan bestaat het vermoeden dat het achterwege blijven van belastingbetaling aan de bestuurder is te wijten.

Het aangeven van betalingsonmacht kan mondeling worden gedaan, al is het in dat geval wel belangrijk om hiervan bewijs te kunnen leveren. Dit kwam naar voren uit een zaak voor Hof Den Haag die een aansprakelijk gestelde bestuurder aanspande.

Hij kon geen stukken of ander bewijs leveren waaruit zijn mondeling meldingen van betalingsonmacht bleken. Dit leidde tot de conclusie dat de bv niet aan haar verplichting tot melding van betalingsonmacht had voldaan en dat dit te wijten was aan de bestuurder. Deze verwijtbaarheid werd niet weggenomen doordat voor dezelfde tijdvakken verschillende inspecteurs de naheffingsaanslagen oplegden. De bestuurder was dus terecht aansprakelijk gesteld.

Wet:
artikel 36 Invorderingswet 1990, artikel 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet

Meer informatie:
Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013 (gepubliceerd op 4 maart 2013), LJN: BZ2869  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken