fiscalistenonline.nl: Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verzamel bewijs bij mondelinge melding betalingsonmacht

Om als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk te kunnen worden gesteld bij betalingsonmacht, is tijdige melding noodzakelijk. Bij mondelinge melding is het dan wel cruciaal om te zorgen voor bewijs hiervan. Als een vennootschap niet op de juiste manier haar betalingsonmacht meldt, dan bestaat het vermoeden dat het achterwege blijven van belastingbetaling aan de bestuurder is te wijten.

Het aangeven van betalingsonmacht kan mondeling worden gedaan, al is het in dat geval wel belangrijk om hiervan bewijs te kunnen leveren. Dit kwam naar voren uit een zaak voor Hof Den Haag die een aansprakelijk gestelde bestuurder aanspande.

Hij kon geen stukken of ander bewijs leveren waaruit zijn mondeling meldingen van betalingsonmacht bleken. Dit leidde tot de conclusie dat de bv niet aan haar verplichting tot melding van betalingsonmacht had voldaan en dat dit te wijten was aan de bestuurder. Deze verwijtbaarheid werd niet weggenomen doordat voor dezelfde tijdvakken verschillende inspecteurs de naheffingsaanslagen oplegden. De bestuurder was dus terecht aansprakelijk gesteld.

Wet:
artikel 36 Invorderingswet 1990, artikel 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet

Meer informatie:
Gerechtshof Den Haag 22 januari 2013 (gepubliceerd op 4 maart 2013), LJN: BZ2869  

Bron:
Taxence

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken