fiscalistenonline.nl: Geen belasting op ondeskundigheid
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen belasting op ondeskundigheid

Als de verkoop van een pand met een aanzienlijke winst niet heeft gelegen aan kennis, deskundigheid en arbeid, blijft die winst onbelast. Zo konden twee mannen onlangs € 1 miljoen belastingvrij opstrijken. De activiteiten van een man die onroerende zaken verhuurde, hoorden met instemming van de inspecteur thuis in box 3. Toen de man in 2003 binnen een half jaar samen met iemand anders € 1 miljoen euro winst behaalde bij de aan- en verkoop van een pand, stelde de inspecteur zich op het standpunt dat sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden.

De rechtbank legde de bewijslast daarvoor bij de inspecteur, die uiteindelijk niet aannemelijk kon maken dat er inderdaad sprake was van een werkzaamheid. Bij de aankoop waren de mannen van plan de appartementen in het pand te verhuren. Om de vergunningen aan te vragen namen ze contact op met de gemeente. Daarbij stuitten ze op materiaal van een architect, ontvingen ze aanvullende informatie van de gemeente en ontstond geleidelijk het idee om het pand tot hotel te verbouwen.

Daarna hebben de man en de partner alles aan de architect overgelaten. Hun werkzaamheden waren erop gericht om normale verhuur van het pand mogelijk te maken. Dat de man en de partner dankzij de samenloop van alle feiten en omstandigheden binnen zes maanden een behoorlijke winst hadden behaald, was voor de rechtbank onvoldoende om te oordelen dat sprake was van een werkzaamheid. De inspecteur kon de winst dus niet in box 1 belasten als resultaat uit overige werkzaamheden.  

Wet: artikel 5.3 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Haarlem, 26 november 2012 (gepubliceerd 29 januari 2013), LJN: BY9789 

Bron: Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken