fiscalistenonline.nl: Rekenvoorschriften voor loonadministratie 2013
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Rekenvoorschriften voor loonadministratie 2013

Waarschijnlijk gebruikt u voor de loonberekening een salarispakket. U heeft dan geen omkijken naar de tabellen die ten grondslag liggen aan de berekening van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen. De Belastingdienst publiceert ieder jaar de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie. Als u met de hand bepaalt hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden, gebruikt u de groene en witte tijdvaktabellen. Aan deze tabellen liggen allerlei formules ten grondslag. De bedragen in de tabellen zijn bindend.

Altijd dezelfde formules hanteren
Bij een geautomatiseerde loonadministratie moeten door het systeem natuurlijk dezelfde formules worden gehanteerd. Daarom heeft de Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 (pdf) gepubliceerd. Daarin staan de regels voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers voor wie de witte of groene tabellen gelden, maar ook voor andere groepen werknemers, zoals aannemers van werk en artiesten en gelijkgestelden.

Stap voor stap loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
Voor ‘gewone’ werknemers voert het softwarepakket de volgende stappen voor u uit:
1. Herleid het loon per tijdvak tot een jaarloon. 
2. Rond dit jaarloon naar beneden af op een veelvoud van 54. 
3. Pas het schijventarief toe op het afgeronde jaarloon. 
4. Verminder het berekende bedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen met het bedrag van de loonheffingskorting. 
5. Herleid de loonbelasting/premie volksverzekeringen en arbeidskorting per jaar terug naar een bedrag per tijdvak. 

In de publicatie vindt u ook de herleidingsregels die u in 2013 moet hanteren voor werknemers die alleen belasting- of alleen premieplichtig zijn.

Bron:
Rendement Uitgeverij

 
 

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken