fiscalistenonline.nl: BTW-vrijstelling geldt ook voor fondswerving
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW-vrijstelling geldt ook voor fondswerving

Beschikt uw stichting of vereniging over een eigen kantine en mag uw organisatie de kantineregeling toepassen? Dan heeft staatssecretaris Weekers van Financiën met ingang van 1 januari 2013 de voorwaarden hiervoor versoepeld en mag u het verstrekken van drank en etenswaren in de kantine aanmerken als een levering. Een voorbeeld hiervan is het drankje na afloop van een sportwedstrijd waarvoor u – als u aan de voorwaarden voldoet - geen BTW hoeft af te dragen. 

Om de kantineregeling te mogen toepassen, moeten er in uw kantine wel normale nevenactiviteiten plaatsvinden (dus geen bruiloften, jubilea en dergelijke). Bij sportverenigingen mag er wel sprake zijn van sportieve activiteiten van derden, onder de voorwaarde dat zij dezelfde sport beoefenen als uw vereniging en openstelling van de kantine beperkt is. Bovendien moet de opbrengst van de kantine ten goede komen aan activiteiten van uw organisatie.

Uw organisatie moet beneden het drempelbedrag blijven
Voldoet uw organisatie aan de hierboven genoemde voorwaarden en zijn de primaire activiteiten van uw organisatie door de Belastingdienst vrijgesteld van BTW, dan is uw organisatie hiervan voortaan ook vrijgesteld voor fondswervende activiteiten. De ontvangsten van uw organisatie moeten dan wel beneden de volgende drempelbedragen blijven:

- De ontvangsten van leveringen mogen niet méér bedragen dan € 68.067 per jaar. 
- Het maximum aan ontvangsten uit diensten bedraagt € 22.689 per jaar. Voor de fondswervende diensten van sportorganisaties geldt een uitzondering: deze zijn vrijgesteld tot een bedrag van € 31.765 per jaar.  

Bron:
Rendement Uitgeverij

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken