fiscalistenonline.nl: Fiscus mocht winst schatten op basis van btw-aangiften
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscus mocht winst schatten op basis van btw-aangiften

Als een belastingplichtige, zelfs na een aanmaning, geen aangifte vennootschapsbelasting doet en geen informatie verstrekt waaruit de hoogte van de winst is af te leiden, mag de fiscus de winst schatten. De fiscus mag voor de schatting van die winst uitgaan van de gegevens in de btw-aangiften die de belastingplichtige zelf heeft gedaan. Dit blijkt uit een zaak voor Hof Arnhem.

In deze zaak stelde een bedrijf dat de inspecteur de hoogte van de aanslag voor de vennootschapsbelasting onzorgvuldig had vastgesteld en ten onrechte een verzuimboete had opgelegd. De inspecteur had bij het opleggen van de aanslag namelijk geen rekening gehouden met de bedrijfskosten. Nu het desbetreffende bedrijf (ook in de bezwaarfase en na een aanmaning) geen VPB-aangifte had gedaan, noch informatie had verstrekt waaruit de inspecteur de winst kon herleiden, besloot de inspecteur de belastbare winst te schatten.

Hij gebruikte daarvoor de gegevens uit de VPB-aangifte van het jaar daarvoor en de btw-aangifte van de drie voorafgaande jaren die van de belastingplichtige zelf afkomstig waren. Volgens de inspecteur was de aanslag daarom gebaseerd op een redelijke schatting. Het hof stelde hem in het gelijk. Dat de inspecteur moest overgaan tot het schatten van de belastbare winst, was immers te wijten aan het feit dat de belastingplichtige ondanks verschillende verzoeken op geen enkele wijze informatie had verstrekt. De verzuimboete was ook terecht opgelegd, aangezien het bedrijf over meerdere jaren geen aangifte had gedaan, en geen maatregelen had getroffen om alsnog tijdig aangifte te doen of uitstel van het doen van aangifte te vragen.  

Wet:
artikel 8 AWR

Bron:
Taxence, van Gerechtshof Arnhem, 4 december 2012 (gepubliceerd 14 december 2012), LJN: BY6191, 12/00218 en 12/00219


Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken