fiscalistenonline.nl: Rommelen met de kilometeradministratie: let op NAP en CJIB
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Rommelen met de kilometeradministratie: let op NAP en CJIB

De automobilist die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst heeft gekregen, moet overtuigend kunnen bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privé­kilometers met de auto van de zaak rijdt. Dat wordt de automobilist ook nadrukkelijk voorgehouden in het aanvraagformulier. Het vereiste bewijs kan op vele manieren worden geleverd, maar de inspecteur wil meestal toch een kilometeradministratie zien. En die moet kloppen met de vele digitale controlepunten van de Belastingdienst. Zo niet, dan is Leiden in last.

Simon Snel had een auto van de zaak, en voor die auto had hij een ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de Belastingdienst aangevraagd en verkregen. De inspecteur vroeg Snel om het bewijs dat hij niet meer dan 500 kilometer voor privé had gereden in de jaren 2006 en 2007. Snel overlegde een rittenadministratie, maar die voldeed niet volgens de inspecteur. 
De administratie bevatte niet de voorgeschreven gegevens, en diverse vermelde ritten sloten niet aan bij de gegevens waarover de inspecteur beschikte. De inspecteur legde Snel naheffingsaanslagen loonheffing op, met een vergrijpboete van 50%.

Snel verzette zich daartegen voor de belastingrechter in Arnhem. Tevergeefs. De rechtbank, en in beroep ook het Hof in Arnhem, stelden de inspecteur in het gelijk. Snel’s rittenregistraties voldeed niet aan de voorwaarden als vermeld in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting. En de inspecteur had overtuigend aangetoond dat de aan Snel ter beschikking gestelde auto (in 2006) op vijf en (in 2007) op zes momenten was gesignaleerd op plaatsen en tijdstippen die niet overeenstemden met de door Snel verstrekte rittenadministratie. De inspecteur had die gegevens (digitaal) verkregen van de Nationale Autopas (NAP) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Met die gegevens had de inspecteur ook aangetoond dat het aan opzet van Snel te wijten was dat de verschuldigde loonheffing niet was betaald.

Rechtbank en Hof Arnhem concludeerden dat de rittenadministratie van Snel als onbetrouwbaar moest worden aangemerkt en niet kon dienen als bewijs van het toelaatbare privégebruik van de auto van de zaak. Snel had ook niet anderszins bewezen dat hij de door zijn werkgever ter beschikking gestelde auto's voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden had gebruikt. Het Hof handhaafde de naheffingsaanslagen en boeten. Snel ging nog in cassatie bij de Hoge Raad, maar die heeft zijn beroep zonder nadere motivering ongegrond verklaard.

Commentaar
De Belastingdienst kan de kilometeradministratie van een al dan niet privé rijdende automobilist met steeds meer digitale checks controleren. Bovenstaande uitspraak noemt de gegevens van het NAP en het CJIB, maar er zijn (inmiddels) veel meer digitale gegevens beschikbaar. Denk aan de gegevens van leasemaatschappijen en garages, digitaal betaalde tankbeurten, BPM en MRB-data, en nog meer. De Belastingdienst straft het rommelen met kilometeradministraties keihard af. Als de automobilist betrapt wordt, kan hij op forse boetes rekenen. Die boetes zijn per 1 januari 2010 én per 1 januari 2012 fors verhoogd. De belanghebbende uit bovenvermelde procedure zou onder de huidige wetgeving aanzienlijk zwaarder zijn beboet. 

Deze kwestie is in BelastingBelangen herhaaldelijk aan de orde gesteld. Zie ook BelastingBelangen, november 2012, Eindejaartips voor alle ondernemers:
Forse boetes bij gerommel met kilometeradministratie, BelastingBelangen, februari 2010: Bijtelling privé-gebruik auto: altijd verlonen! en BelastingBelangen van december 2011: Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst.

Bron:
BelastingBelangen

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken