fiscalistenonline.nl: Behaalde verkoopwinst is niet altijd belast
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Behaalde verkoopwinst is niet altijd belast

Is er geen sprake van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking dan kunt u nog te maken krijgen met het resultaat uit overige werkzaamheden. In deze zaak ging het om de koper van een stuk grond. De gemeente had in eerste instantie deze grond willen kopen, maar ze vonden dat door de verontreiniging een te groot risico.
Uiteindelijk kreeg de koper de grond voor € 175.000 bij een veiling in 2005. Hij verkocht de grond in 2008 voor € 1,1 miljoen. De man gaf dit voordeel niet op als resultaat uit overige werkzaamheden in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur vond dat dit voordeel wel belast was en legde een navorderingsaanslag op.

Redelijkerwijs te verwachten verkoopwinst
De rechtbank bepaalde dat er sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden als de werkzaamheden gericht waren op het behalen van redelijkerwijs te verwachten voordelen die het normaal actief vermogensbeheer te boven gaan. Dit was bijvoorbeeld het geval als de koper zijn kennis had gebruikt voor het behalen van voordeel. De koper in deze zaak was zelf niet in het bezit van enige specifieke kennis.

Eventuele algemene kennis over een bestemmingswijziging behoorde niet tot de specifieke kennis. Daarnaast had de koper ook niet een te lage prijs betaald voor de verontreinigende grond. De rechters lieten daarbij ook meewegen dat de gemeente het niet aandurfde om de grond te koop vanwege het risico van de verontreiniging. Het voordeel voor de koper van de (verontreinigende) grond was dus niet te voorzien. De verkoopwinst was onbelast.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 oktober 2012, LJN: BY3468 

Bron:
Rendement Uitgeverij

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken