fiscalistenonline.nl: Verhuur woonboot met ligplaats en aanlegsteiger vrijgesteld van btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verhuur woonboot met ligplaats en aanlegsteiger vrijgesteld van btw

Op 15 november 2012 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de verhuur van een woonboot met ligplaats en aanlegsteiger één enkele prestatie is die vrijgesteld is van btw. De woonboot was aan de oever en de bodem van een rivier vastgemaakt met kabels die niet gemakkelijk konden worden losgemaakt, lag op een afgebakende en identificeerbare ligplaats in het rivierwater en was uitsluitend bestemd om daar duurzaam te worden gebruikt. Hij had geen motor en geen eigen aandrijving.

Het EU-Hof van Justitie kwalificeerde de woonboot als onroerend, omdat de woonboot vastgemaakt was aan delen van de ligplaats, volgens de verhuurovereenkomst uitsluitend en duurzaam bestemd was om op die ligplaats te worden gebruikt en op verschillende voorzieningen was aangesloten (water, elektriciteit, telefoon en riolering).  

De staatssecretaris is tot op heden van mening dat een woonboot in het algemeen een roerende zaak is, waardoor de verhuur (in het geval van permanente bewoning) belast is tegen het algemene btw-tarief van 21%. Op 6 april 2012 heeft de staatssecretaris geantwoord op gestelde vragen van de leden Bashir en Jansen (beiden SP) over de fiscale behandeling van waterwoningen. Hieruit valt op te maken dat het erom gaat of de constructie zodanig is dat de woning als roerende of onroerende zaak kwalificeert. Een zaak die blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven en drijft is in het algemeen een roerende zaak.

Een zaak die verbonden is met de oever op een dusdanige wijze dat sprake is van duurzame vereniging met die grond, is een onroerende zaak. Zowel voor de woonboten als de waterwoningen hangt het dus van de feiten en omstandigheden af of deze als roerende of onroerende zaken kwalificeren.

Met betrekking tot de verhuur van ligplaatsen voor woonboten is de staatssecretaris van mening dat dit met ingang van 1 juli 2011 niet kwalificeert als de verhuur van een ligplaats voor een vaartuig (het verhuren van een ligplaats voor een vaartuig is belast met btw). Dit omdat een woonboot is bestemd voor stationair gebruik. Dit standpunt is gebaseerd op het per 1 juli 2011 in werking getreden art. 38 van de btw-uitvoeringsverordening, waarin is opgenomen dat onder de verhuur van vervoermiddelen geen vaartuigen worden begrepen, die bestemd zijn voor stationair gebruik. Een consistente en logische toepassing van deze verordening brengt volgens de staatssecretaris van Financiën met zich mee, dat de verhuur van een ligplaats voor een woonboot die bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven liggen, dan ook niet kan worden aangemerkt als de verhuur van een ligplaats voor een vaartuig. Deze visie van de staatssecretaris wordt voor het eerst in dit arrest bevestigd door het EU-Hof van Justitie. 

In de onderhavige situatie is door het EU-Hof van Justitie gesteld dat de verhuur van een woonboot met ligplaats en aanlegsteiger als één enkele prestatie te duiden is. De woonboot vormt een functioneel en economische eenheid met de delen waaruit de ligplaats van de woonboot bestaat.

Woningcorporaties en andere exploitanten kunnen in vergelijkbare omstandigheden woonboten samen met de ligplaats vrijgesteld van btw verhuren. Let u er dan wel op dat dit consequenties heeft voor de aftrek van voorbelasting en eventueel de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting. 

Bron : BDO, van EU-Hof van Justitie, zaak C-532/11 

 
 
 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken