fiscalistenonline.nl: Symposium: De nieuwe toekomst van de pensioensector, 6 december 2012
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Symposium: De nieuwe toekomst van de pensioensector, 6 december 2012

De Nederlandse pensioensector is uniek. Nergens ter wereld is voor de diverse pensioenvoorzieningen door werkgevers en werknemers zoveel per hoofd van de bevolking gereserveerd voor de oude dag. Alleen al de pensioenfondsen beheren een vermogen van € 840 mld. Daaraan kan nog het door de pensioenverzekeraars belegde vermogen worden toegevoegd.

De pensioenvermogens hebben in de laatste decennia veel economische stormen doorstaan en tot voor kort leek dit patroon van heuvels en dalen zich te blijven herhalen zonder de dekkingsgraden van de meeste fondsen in de gevarenzone te brengen. Door de voortdurende stijging van de aandelenkoersen en de ontwikkelingen van de rentestand bleven de rendementen en daarmee de dekkingsgraden gemiddeld op een voldoende hoog niveau.

De recente crisis heeft dit rooskleurige beeld aangetast: niet alleen de aandelenkoersen daalden sterk, ook de rente bleef daarnaast laag. Dit in combinatie met een snel groeiende vergrijzing van de bevolking. De sector is daarbij ook slachtoffer geworden van financiële fraude (door buitenstaanders) waarbij vermogens op een geraffineerde manier uit pensioenfondsen werden onttrokken. Ten slotte worden de gevolgen van het niet afdragen van ingehouden premies, het (legaal) onttrekken van gelden aan fondsen en het in het verleden verlenen van premievrijstellingen, in deze tijd pijnlijk voelbaar. Naast al deze ontwikkelingen steekt een aantal aspecten de kop op waarmee pensioenfondsen en hun bestuurders ook nog eens te maken krijgen in de komende periode en die verregaande consequenties zullen hebben.

Tijdens de bijeenkomst De nieuwe toekomst van de pensioensector zal o.a. specifieke aandacht aan deze toekomstige aspecten worden gegeven en aan de wijze waarop u zich hierop kan voorbereiden.

De volgende onderwerpen staan centraal tijdens dit symposium:
- Nationale juridische vraagstukken van de Nederlandse pensioensector
- Kwetsbaarheden en risico’s in de pensioensector op het vlak van financieel-economische criminaliteit
- Casus misbruik van een pensioenfonds
- Omgang met een actieve en verscherpte toezichthouder
- Initiatieven voor een nieuw pensioenstelsel vanuit Brussel en Den Haag
- De internationale kansen van de Nederlandse pensioensector
- Keuzevrijheid in pensioenen?

Symposium: De nieuwe toekomst van de pensioensector 
Datum: Donderdag 6 december
Locatie: Sociëteit De Witte, Den Haag

Voor meer informatie, klik hier

Bron: Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

 

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken