fiscalistenonline.nl: Wetswijziging BTW-compensatiefonds
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wetswijziging BTW-compensatiefonds

In juli 2012 is een nader rapport verschenen inzake een voorstel van wet tot wijziging van het BTW-compensatiefonds. Omdat in de advieswereld een op handen zijnde wetswijziging bcf niet bekend is, slaat de schrik toe. Wat wordt dan nu inhoudelijk (weer) gewijzigd en is goed nagedacht over de financiële gevolgen? Maar het blijkt niet te gaan om een inhoudelijke wijziging, maar om het ontnemen van de status van een afzonderlijk begrotingsfonds in de zin van de Comptabiliteitswet 2001. 

De wijziging heeft tot doel het BTW-compensatiefonds onderdeel te laten uitmaken van de reguliere begroting van het ministerie van Financiën. Omdat de Staatssecretaris aangeeft dat het gaat om geoormerkte gelden en een afzonderlijk begrotingstitel, neemt hij het advies van de Raad van State niet over om de naam ‘fonds’ te laten verdwijnen. Juist om de continuïteit van beleid te benadrukken, zal de naam BTW-compensatiefonds blijven bestaan. Of de wetswijziging onder druk van de Europese begrotingsdiscipline tot stand is gekomen, geeft het bericht echter niet aan.

In dezelfde brief maakt de Staatssecretaris kenbaar dat vanaf 2013 ook het stelsel van belastingrente (in plaats van heffingsrente) op het bcf van toepassing wordt. Dit betekent dat het recht op rente vergoeding pas gaat ontstaan na het verstrijken van een bepaalde behandeltijd. Voor de gemeenten die nog via suppletie gelden hebben te ontvangen uit het verleden is het zaak deze vorderingen in 2012 in te dienen om in aanmerking te komen voor het gunstigere heffingsrente regime.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525. 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken