fiscalistenonline.nl: Belastingstelsel mogelijk op de schop
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Belastingstelsel mogelijk op de schop

Een vereenvoudiging van het belastingstelsel en een betere samenhang tussen de fiscale kortingen en toeslagen. Dat is de voorlopige conclusie van de commissie-Van Dijkhuizen. De commissie deed, in opdracht van de Tweede Kamer, onderzoek naar het verlagen van de inkomstenbelasting (IB) zonder dat daarvoor extra kosten moeten worden gemaakt. 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de commissie eerder dit jaar ingesteld om de mogelijkheden tot vereenvoudiging en samenhang te bekijken. In verband met de kabinetsformatie presenteerde de commissie onlangs alvast haar voorlopige advies. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2013 verwacht. En dan is het aan het dan zittende kabinet in hoeverre dit advies wordt overgenomen.

Afschaffing van de giftenaftrek dreigt
In haar rapport (pdf) richt de commissie zich op de verbetering van de arbeidsparticipatie, onder meer vanwege de stijgende kosten door de vergrijzing, de vastzittende huizenmarkt en de vereenvoudiging van het belastingstelsel. In het advies worden onder meer de volgende maatregelen genoemd:

- De afschaffing van de stakingsaftrek, meewerkaftrek, scholingsaftrek, giftenaftrek en het in acht jaar afschaffen van de zelfstandigenaftrek en startersfaciliteiten voor ondernemers. 
- Een verhoging van het lage en het hoge BTW-tarief, naar 8% en 23%. 
- Pensioensparen in de tweede en derde pijler (respectievelijk via de werkgever en de persoonlijke aanvulling) kan tot de grens van de eerste schijf, dus tot € 62.500. 
- De huidige vier tarieven in de IB vervangen door twee tarieven: de eerste schijf tot € 62.500 tegen een tarief van 37% en de tweede schijf tegen een tarief van 49%. 
- Oneigenlijk gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt gestraft met revisierente. 
- Gelijke behandeling tussen oude en bestaande gevallen voor de hypotheekrenteaftrek, dat voortaan gelijk staat aan het tarief van de eerste schijf. 

Bron:
Rendement Uitgeverij

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken