fiscalistenonline.nl: Geen btw-aftrek voor gratis inbreng pand in maatschap
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen btw-aftrek voor gratis inbreng pand in maatschap

Wie een bedrijfswoning laat bouwen om deze woning ter beschikking te stellen aan een maatschap, kan onder voorwaarden de btw op de bouwkosten aftrekken als voorbelasting. Een van de voorwaarden is dat men een vergoeding vraagt voor de terbeschikkingstelling, zoals blijkt uit de volgende zaak voor Rechtbank Breda.

Deze zaak betrof een ondernemer die een fokzeugen- en vleesvarkensbedrijf dreef in de vorm van een eenmanszaak. De man koos niet voor de toepassing van de landbouwregeling. Eind 2004 liet hij een woning bouwen die hij voor 10% ging gebruiken voor zakelijke doeleinden. De man trok daarom de voorbelasting op de bouwkosten af.

In september 2005 ging de man met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 een maatschap aan met zijn echtgenote. Daarbij bracht hij het gebruik van de bedrijfswoning in. Hij bedong geen vergoeding voor deze terbeschikkingstelling. Volgens de inspecteur kwalificeerde hij daardoor niet als btw-ondernemer met betrekking tot het ter beschikking stellen van de bedrijfswoning. 

De man had dus geen recht op aftrek van de voorbelasting op de bouwkosten. Hij stelde nog dat de maatschap een stille maatschap was, die nooit zelfstandig naar buiten toe optrad. In dat geval zou voor de btw niet de maatschap de btw-ondernemer zijn, maar de man als maat (net zoals zijn echtgenote). De man kon echter niet aannemelijk maken dat de maatschap niet naar buiten mocht optreden in het maatschappelijke verkeer.

Wet:
artikel 3, eerste lid, onderdeel g, OB 1968 op 1 januari 2005, onder de huidige wet artikel 3, derde lid, onderdeel a OB 1968.

Bron:
Taxence, van Rechtbank Breda, 23 augustus 2012 (gepubliceerd 9 oktober 2012), LJN: BX9474
Rolnummer: 11/5836 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken