fiscalistenonline.nl: Nieuwe beleidsstandpunten over doorschuiving bij aanmerkelijk belang
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nieuwe beleidsstandpunten over doorschuiving bij aanmerkelijk belang

Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een nieuw verzamelbesluit over aanmerkelijk belang uitgebracht. Naast een actualisering van bestaand beleid, bevat het besluit ook een aantal nieuwe beleidsstandpunten. Nieuw zijn onder meer enkele goedkeuringen voor situaties van doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (veelal als onderdeel van een bedrijfsopvolging) en bij schenking en vererving van preferente aandelen. Deze goedkeuringen zien op de doorschuifregeling in het aanmerkelijk belang zoals die geldt vanaf 1 januari 2010. In hoofdlijnen houden de goedkeuringen het volgende in:

  • Een van de voorwaarden bij doorschuiving van de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijkbelangaandelen betreft de voorwaarde dat de verkrijger van de aanmerkelijkaandelen op het tijdstip van de verkrijging al ten minste 36 maanden in dienst is van de vennootschap waarop de aanmerkelijkbelangaandelen betrekking hebben (de dienstbetrekkingeis). Als dienstbetrekking kwalificeert niet alleen de normale dienstbetrekking, maar ook enkele bijzondere vormen van dienstbetrekking in de zin van de loonbelasting: de zogeheten fictieve dienstbetrekkingen. 
  • Doorschuiving is ook mogelijk als de verkrijger (bedrijfsopvolger) van de aanmerkelijkbelangaandelen in plaats van een dienstbetrekking bij de vennootschap waarop de aanmerkelijkbelangaandelen betrekking hebben, door middel van een samenwerkingsverband betrokken is bij die vennootschap. Daarbij gelden enige voorwaarden.
  • De 36-maandseis hoeft niet altijd een aaneengesloten periode te zijn. Het besluit geeft daarvan enige voorbeelden.
  • Ook als de verkrijger van de aanmerkelijkbelangaandelen werkzaamheden voor die bv heeft verricht via een persoonlijke houdstermaatschappij, kan worden voldaan aan de dienstbetrekkingeis. Het betreft veelal situaties waarbij een management-bv haar directeur-grootaandeelhouder ter beschikking stelt aan een bv voor het verrichten van werkzaamheden.
  • Doorschuiving is onder voorwaarden ook mogelijk bij overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen tegen schuldigerkenning waarbij de koopprijs geheel of gedeeltelijk onmiddellijk wordt kwijtgescholden.
  • Bij schenking en vererving van preferente aandelen die vóór 2010 zijn ontstaan, waarbij nog geen rekening is gehouden met de na 2010 geldende voorwaarde dat sprake moet zijn van een omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen, gepaard met een toekenning van gewone aandelen aan een ander, geldt onder voorwaarden ook een goedkeuring.
  • Verder geldt een goedkeuring voor doorschuiving van de verkrijgingsprijs bij schenking en vererving van preferente aandelen, waarbij de preferente aandelen vóór 2010 zijn ontstaan door omwisseling van een vordering. Ook hierbij gelden enige voorwaarden.
Het nieuwe verzamelbesluit geldt vanaf 4 september 2012 en vervangt het vorige verzamelbesluit van 23 november 2006 . 

Bron: PwC

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken