fiscalistenonline.nl: De staatssecretaris komt werknemers met eigen woning in het buitenland tegemoet
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De staatssecretaris komt werknemers met eigen woning in het buitenland tegemoet

Vorig jaar hebben we over een uitspraak van rechtbank Breda bericht waarin werd beslist dat indien een niet-ingezetene zijn gehele (of nagenoeg gehele) inkomen in Nederland verdient, hij de hypotheekrente van zijn in het buitenland gelegen eigen woning in mindering kan brengen op zijn Nederlandse inkomen. Hiervoor is niet noodzakelijk dat wordt geopteerd voor binnenlandse belastingplicht. Deze uitspraak is later bevestigd door hof Den Bosch.

Het grootste bezwaar van de keuze voor binnenlandse belastingplicht is de zogenoemde claw backbepaling. Deze claw backbepaling komt erop neer dat indien een niet-ingezetene niet langer opteert voor binnenlandse belastingplicht er een terugname van de aftrekposten, welke gedurende de optieperiode in mindering op het inkomen zijn gebracht, dient plaats te vinden. Dit bezwaar werd door zowel de rechtbank als het hof onderkend en als belemmerend ervaren.

Naar aanleiding van deze uitspraken heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd, waarin een tegemoetkoming aan werknemers met een eigen woning in het buitenland wordt gedaan. De tegemoetkoming komt erop neer dat indien een inwoner uit de EU of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein minimaal 90% van het zogenoemde wereldinkomen in Nederland verdient en hij de hypotheekrente ten laste van het inkomen uit werk en woning brengt, de hiervoor beschreven clawbepaling niet geldt. Als aanvullende voorwaarde wordt gesteld dat de belastingplichtige of zijn fiscale partner de hypotheekrente niet in het woonland in aftrek kan brengen.

Indien niet in alle jaren waarin de hypotheekrente in aftrek is gebracht, is voldaan aan het 90%-criterium dan zal een splitsing moeten worden aangebracht: voor de jaren dat niet is voldaan, geldt de claw backbepaling wel en voor de andere jaren niet.

De keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht staat al enige tijd onder (Europeesrechtelijk) vuur. Met dit besluit zet de staatssecretaris een stap in de goede richting. De staatssecretaris heeft ook aangegeven alle elementen van de keuzeregeling bij een komend wetsvoorstel opnieuw te bezien.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Niek de Haan. Mocht u meer willen weten over europeesrechtelijke onderwerpen, dan kunt u zich kosteloos abonneren op de nieuwsbrief van de BDO Vakgroep EU-recht via e-mail.

Bron: BDO

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken