fiscalistenonline.nl: Lagere boete voor bv die in zelfde schuitje zat als IB-ondernemer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Lagere boete voor bv die in zelfde schuitje zat als IB-ondernemer

Hof Den Bosch heeft bevestigd dat de Belastingdienst een aangifteverzuim door een bv lager moet beboeten als de bv zich bevindt in een soortgelijke situatie als een IB-ondernemer.

In deze zaak had een houdstermaatschappij van een advocatenkantoor te laat haar aangifte vennootschapsbelasting ingediend. De inspecteur legde de bv daarvoor een boete op tegen het normale bedrag voor bv’s. De holding ging in beroep tegen deze boete en stelde dat de fiscus de bv niet zwaarder mocht beboeten dan een IB-ondernemer. In een eerdere beroepsprocedure had Rechtbank Arnhem dit standpunt echter al verworpen. Zie ook ‘
Hogere boete bij VPB-aangifteverzuim is gerechtvaardigd’.

Hof Den Bosch vond net zoals Rechtbank Arnhem dat de fiscus in beginsel bv’s zwaarder mocht beboeten voor aangifteverzuimen. Maar het hof oordeelde ook dat de inspecteur de boete moest matigen omdat de positie van de holding was te vergelijken met die van een eenmanszaak. De dga van de holding had het advocatenkantoor als eenmanszaak gedreven en zijn positie binnen de onderneming was na het opzetten van de holdingstructuur feitelijk niet gewijzigd.

Daarom moest de boete meer aansluiten bij de boete voor aangifteverzuimen door eenmanszaken. Zie ook ‘
Lage boete voor bv die fungeert als eenmanszaak’. 

Wet:
paragraaf 21, derde lid Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Bron:
Taxence, van Hof Den Bosch, 22 juni 2012 (gepubliceerd 2 juli 2012), LJN: BX0073, Rolnummer 11/00751
 

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken