fiscalistenonline.nl: Horizontaal toezicht heeft normenkader nodig
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Horizontaal toezicht heeft normenkader nodig

Het rapport van de commissie Stevens heeft aangetoond dat horizontaal toezicht een duidelijk normenkader nodig heeft. Dat stelt PwC in haar reactie op het onlangs gepresenteerde rapport van de commissie, waarin de werkwijze rondom horizontaal toezicht wordt geëvalueerd.

Nederland is internationaal een gidsland op het gebied van horizontaal toezicht. Iets waar de Belastingdienst trots op mag zijn. Belastingdiensten uit omringende landen staan in grote lijnen voor dezelfde uitdaging, namelijk meer doen met minder. Eén van de oplossingen is het stimuleren van innovatieve manieren van (samen)werken, zoals horizontaal toezicht.

Onderneming wil netjes belasting betalen
‘Dat betekent alleen wel dat het traditionele wij-zij denken moet worden losgelaten. Zowel binnen het bedrijfsleven als bij adviesbureaus en de Belastingdienst moet een cultuuromslag plaatsvinden’, stelt Eelco van der Enden, partner bij PwC. ‘We leven in een nieuwe realiteit waarin een onderneming gewoon netjes zijn belasting wil betalen, maar dit wel zo efficiënt mogelijk wil doen. In mijn ogen is de kritiek die je in Nederland soms hoort op het principe van “controle op fiscale processen” dan ook een achterhoedegevecht.’

Duidelijk normenkader ontbreekt
Horizontaal toezicht is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in de relatie tussen het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Belemmering voor de echte doorbraak was echter het ontbreken van een duidelijk normenkader. Wanneer heeft een bedrijf haar fiscale processen echt op orde? De commissie constateert net als PwC dat er behoefte is aan handvatten om dit te toetsen.

Recent hebben PwC en de Nyenrode Business Universiteit daar een belangrijke stap in gezet met de ontwikkeling van het Tax Management Maturity Model (meer info onder interessante links) dat laat zien in welke mate een bedrijf zijn belastingprocessen op orde heeft en waar nog stappen gezet moeten worden.

Andere competenties voor horizontaal toezicht
De commissie stelt in haar rapport dat voor het uitoefenen van horizontaal toezicht andere competenties nodig zijn dan voor het uitoefenen van verticaal toezicht. PwC sluit zich hier bij aan.

Van der Enden: ‘Wij hebben eerder de suggestie gedaan om de Belastingdienst operationeel te organiseren in horizontale en een verticale competenties. Beide aspecten zijn even belangrijk, maar vragen een ander type medewerker, met andere capaciteiten. Op die manier zet je mensen in daar waar ze goed in zijn. Een keuze die in belangrijke mate bij kan dragen aan het draagvlak voor horizontaal toezicht binnen de Belastingdienst.’

Toegevoegde waarde mkb
PwC is van mening dat horizontaal toezicht ook voor het mkb toegevoegde waarde heeft. Het geeft bedrijven de zekerheid dat ze hun fiscale processen op orde hebben en voorkomt achteraf een discussie met de Belastingdienst. Om het tot een succes te kunnen maken in het mkb is het belangrijk om – zoals de commissie ook suggereert – de exacte kosten en baten voor de bedrijven in kaart te brengen.

‘Horizontaal toezicht geeft bedrijven gemoedsrust en ontlast tegelijkertijd de Belastingdienst. Wij verwachten dat de administratieve kosten komende jaren zullen dalen onder invloed van verregaande schaalvergroting en automatisering. Voor eventuele administratieve opstartkosten zou je kunnen kijken naar passende compensatie’, besluit Van der Enden.

Bron: PwC

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken