fiscalistenonline.nl: Kwade trouw door inzetten van ondeskundige medewerker
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Kwade trouw door inzetten van ondeskundige medewerker

Als een bv een onjuiste aangifte indient doordat haar belastingadvieskantoor deze aangifte laat invullen door een medewerker met onvoldoende kennis van zaken, kan dit volgens Rechtbank Breda een vorm van kwade trouw zijn. De inspecteur mag daardoor de bv een navorderingsaanslag opleggen ondanks het ontbreken van een nieuw feit. 

In de zaak voor Rechtbank Breda had een bv haar aangifte vennootschapsbelasting laten opstellen door haar gemachtigde, een belastingadvieskantoor. Dit kantoor liet de aangifte van de bv invullen door een accountant. De accountant had bij het invullen van de aangifte rekening moeten houden met een renteaftrekbeperking in verband met de ‘thin-capitalizationregeling’ (thincapregeling). Binnen het kantoor was de thincapregeling wel bekend, maar de betreffende accountant kende deze regeling niet. Daarom paste hij de renteaftrekbeperking niet toe. 

De Belastingdienst kwam daar later achter en wilde de bv toen een navorderingsaanslag opleggen. Volgens de bv kon de inspecteur geen navorderingsaanslag opleggen omdat hij niet beschikte over een nieuw feit. De rechtbank concludeerde dat inderdaad een nieuw feit ontbrak. Een nieuw feit is echter niet nodig als de belastingplichtige of zijn gemachtigde te kwader trouw is.

Door het invullen van de aangifte over te laten aan een medewerker met onvoldoende kennis van zaken had het belastingadvieskantoor bewust het risico genomen dat de aangifte onjuist zou zijn. De rechtbank oordeelde daarom dat het belastingadvieskantoor te kwader trouw was. De inspecteur mocht dus de navorderingsaanslag opleggen. 

Wet:
artikel 10d Vpb 1969 en artikel 16, eerste lid AWR

Bron: Taxence, van 
Rechtbank Breda, 4 mei 2012 (gepubliceerd 21 juni 2012), LJN: BW9013, Rolnummer: 11/889

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken