fiscalistenonline.nl: Staatssecretaris doet handreiking aan werknemers met eigen woning in buitenland
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Staatssecretaris doet handreiking aan werknemers met eigen woning in buitenland

Staatssecretaris Weekers van Financiën doet een handreiking aan buitenlandse werknemers die 90% of meer van hun wereldinkomen in Nederland verdienen en hypotheekrente van hun in het buitenland gelegen eigen woning ten laste van hun Nederlandse inkomen brengen. Zij hoeven niet meer te vrezen voor de zogeheten claw back en de  inhaalregeling als zij op grond van de keuzeregeling hebben gekozen om fiscaal te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige. Hij heeft hiertoe een goedkeuring opgenomen in een ministerieel besluit dat op 14 juni 2012 is gepubliceerd. 

Claw back en inhaalregeling onder vuur
De claw back (of terugnameregeling) en de inhaalregeling lagen al enige tijd onder vuur. Zie onder meer onze nieuwsberichten van 11 mei 2011, en 27 mei 2011. De claw back houdt in dat indien een niet-ingezetene niet langer opteert voor de keuzeregeling er een terugname plaatsvindt van de negatieve buitenlandse inkomensbestanddelen (aftrekposten) die gedurende de optieperiode ten laste zijn gekomen van het Nederlandse inkomen. Dat kan onder omstandigheden tot excessieve Nederlandse belastingheffing leiden. Met de inhaalregeling wordt bijgehouden hoeveel negatief buitenlands inkomen uit voorgaande jaren nog niet is ‘verrekend’ met positief buitenlands inkomen uit een toekomstig jaar waardoor Nederland voor dat jaar een lagere voorkoming van dubbele belasting verleent. Ook deze regeling kan onder omstandigheden tot onredelijk hoge belastingheffing leiden.

Hof Den Bosch had op 25 november 2011 beslist dat bovengenoemde werknemers niet hoeven te opteren voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige. Het hof bevestigde in hoger beroep de uitspraak van Rechtbank Breda. Dat vindt namelijk geen steun in het Europese recht. In afwijking van hiervoor genoemde uitspraak van Hof Den Bosch –en waarvan de staatssecretaris het cassatieberoep nu heeft ingetrokken- moeten werknemers die 90% of meer van hun wereldinkomen in Nederland verdienen, voorlopig nog wel blijven kiezen om te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Keuzeregeling op de schop?
Dit keuzerecht is de afgelopen jaren inzet geweest in diverse procedures -ook onder meer bij het Europese Hof van Justitie (HvJ EU)- waarbij de vraag werd opgeworpen of het een geschikt middel kan zijn om een discriminerende bepaling te neutraliseren. Het HvJ EU heeft in twee arresten uit 2006 en 2009 (de zaken Test Claimants en Gielen) daarbij aangegeven dat zo’n keuzerecht een geconstateerde discriminatie niet neutraliseert. Over de zaak Gielen hebben we meermaals bericht. Zie hiervoor onze berichten van 4 november 2009, 23 maart 2010 en 3 november 2010.

De staatssecretaris geeft aan dat de keuzeregeling nog nader tegen het licht wordt gehouden. Er komt namelijk een wetsvoorstel waarin de herziening van de keuzeregeling (met al zijn elementen) wordt opgenomen. Vooruitlopend op de wetswijziging kunnen buitenlands belastingplichtigen gebruikmaken van de goedkeuring uit het ministerieel besluit. De goedkeuring krijgt daarbij terugwerkende kracht tot en met 25 november 2011 (de datum van de uitspraak van Hof Den Bosch).

Bron: Ministerie van Financiën

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken