fiscalistenonline.nl: Het Lenteakkoord: wég is het begrotingstekort
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het Lenteakkoord: wég is het begrotingstekort

Brussel eist, en Nederland moet leveren: een begroting voor 2013 waaruit blijkt dat het overheidstekort in ons land niet uitkomt boven de 3% van het bbp, het bruto binnenlands product. Die begroting moet in Brussel liggen vóór Koninginnedag. Wat VVD, CDA en PVV in zeven weken onderhandelen niet voor elkaar kregen, is nu door demissionair minister De Jager van Financiën met behulp van enkele oppositiepartijen alsnog in twee dagen geregeld. De begroting ligt er, het tekort blijft binnen de Brusselse grenzen, en de Nederlandse burger gaat daar voor betalen. Het Concept Stabiliteitsprogramma biedt een pakket maatregelen dat iedereen in de portemonnee gaat raken.

Fiscale maatregelen voor burgers
 - De aftrek van hypotheekrente op eigen woningen wordt per 1 januari 2013 beperkt. Voor nieuwe hypotheken is een renteaftrek nog slechts toegestaan voor annuïteitenhypotheken, die in 30 jaar looptijd volledig worden afgelost.
- De belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft.
- De mogelijkheden om de bijtelling privégebruik auto te voorkomen komen te vervallen. 
- Het hoge btw-tarief gaat met 2% omhoog naar 21%. De verhoging vindt plaats per 1 oktober 2012.
- De tijdelijke vermindering van de overdrachtsbelasting – van 6% naar 2% – wordt definitief: de overdrachtsbelasting gaat blijvend naar 2%.
- De tabellen van de loonbelasting worden voor één jaar niet aangepast aan de inflatie. Daardoor
worden stijgende lonen wat zwaarder belast.
- De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen gaat fors omhoog, van 30% naar 75%.
- Er komt in 2013 een eenmalige crisisheffing over hogere inkomens en bonussen. Deze heffing moet door de werkgever worden betaald.
- De belasting / accijns op fossiele brandstoffen gaat omhoog. Denk aan de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel en leidingwater.
- De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaan omhoog.

Fiscale maatregelen voor het bedrijfsleven
- De aftrek van deelnemingsrente – de zogenaamde Bosal-rente – wordt beperkt. 
- De bankenbelasting wordt verdubbeld.

Niet fiscale maatregelen
- De AOW-leeftijd gaat geleidelijker omhoog. In 2013 gaat de AOW-leeftijd met één maand omhoog, in de jaren daarna gaat die stapsgewijs omhoog. In 2019 moet de AOW-leeftijd van 66 jaar zijn, uiterlijk in 2024 moet dat 67 jaar zijn.
- De pensioenleeftijd (voor een aanvullende pensioen) gaat in 2014 omhoog naar 67 jaar. Dit geldt uitsluitend voor nieuw gevallen.
- Het budget voor de extra ‘doorwerkbonussen’ wordt beëindigd.
- Werkgevers gaan de eerste zes maanden WW-uitkering betalen.
- Huurders met een inkomen van € 33.000 tot € 43.000 per jaar kunnen een huurverhoging opgelegd krijgen van de inflatie plus 1%. Dit wordt bij de verhuurders ‘afgeroomd’ met een ‘verhuursverheffing’ in 2013.
- Het wetsvoorstel tot verhoging van griffierechten gaat niet door.

Het akkoord is een overeenstemming op hoofdlijnen. Het is goed denkbaar, zo hebben alle betrokken partijen laten weten, dat de definitieve maatregelen iets anders zullen uitvallen.

Commentaar
‘Dit akkoord getuigt van politieke moed’, zo hebben de Haagse politici ons willen doen geloven. Veel politieke roergangers zijn onder tijdsdruk ‘over hun eigen schaduw gestapt’ en hebben opmerkelijke stappen gezet, in het landsbelang. Dit Lenteakkoord moet het buitenland, Brussel en de aandelenmarkten duidelijk maken dat ons land nog steeds slagvaardig kan optreden. Dat is ook hard nodig, nadat het kabinet met de gedoogpartner zeven weken (!) heeft onderhandeld over een akkoord, en dan zonder resultaat de aftocht moest blazen. Zo bezien getuigt het Lenteakkoord ook van de onmacht van de politiek.

Bron:
BelastingBelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken