fiscalistenonline.nl: Schaf het lage btw-tarief geleidelijk af
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Schaf het lage btw-tarief geleidelijk af

Wie verantwoordelijk is voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën doet er verstandig aan niet alleen studies te laten verrichten naar de ideale belastingmix, maar daar ook iets mee te doen. Nederland moet daarbij overwegen om meer nadruk te leggen op de btw dan nu het geval is. Niet alleen door het lage en hoge tarief te verhogen, zoals nu gesuggereerd wordt, maar door het lage tarief geleidelijk af te schaffen. Een politiek gevoelige, maar op langere termijn onontkoombare keuze.

Dit schrijft Herman van Kesteren, PwC-partner en hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg in de Volkskrant. Het gehele artikel leest u hieronder:

Stel dat Nederland uiteindelijk met één tarief gaat werken van 19% dan levert dat de schatkist op jaarbasis 9 miljard euro op. Een bedrag dat natuurlijk niet zomaar bij de burger kan worden weggehaald zonder compensatie. De belastingen op arbeid, winst en vermogen kunnen dan fors omlaag (en eventuele draagkrachteffecten corrigeren).

Vooralsnog ligt een dergelijke verschuiving politiek gevoelig, en zou het volgens sommigen zelfs ineffectief zijn. Maar er pleit veel voor deze optie. Op de eerste plaats zie je dat veel landen in verhouding meer btw zijn gaan heffen om zichzelf uit de crisis te trekken. De btw is van alle belastingen de beste leerling van de klas. De overheid kan deze belasting ‘met de benen op tafel’ innen. Het zijn immers de ondernemers die de btw ophalen. Daarnaast is het een betrouwbare inkomstenbron voor de overheid die minder conjunctuur gevoelig is, omdat omzet in slechte tijden simpelweg minder snel verdwijnt dan winst. 

Ook verbetert een accent op de btw de concurrentiepositie van een land. Goederen en diensten verlaten doorgaans btw-schoon het land. Terwijl er ruimte ontstaat om belastingen op arbeid en kapitaal te verlagen. De btw is bovendien toegesneden op de toekomst, want is minder gevoelig voor de vergrijzing. Oudere mensen betalen minder inkomstenbelasting, maar consumeren wel doordat ze hun spaargeld uitgeven.

Het op termijn toepassen van één tarief past in een wereldwijde trend. Het Europese btw-stelsel stond jarenlang model voor de rest van de wereld. Die tijden zijn al lang voorbij. Door de wet van de remmende voorsprong hebben landen als Nieuw Zeeland en Australië ons systeem gekopieerd, het verbeterd en daarmee hun fiscale concurrentiepositie versterkt. Buitenlandse investeerders roemen de eenvoud en drijven bij voorkeur handel met landen die hun belastingsystemen wel hebben gemoderniseerd.

Europa is op dit punt te lang stil blijven staan. Het lijkt onontkoombaar dat Europa dit voorbeeld op termijn gaat volgen. Niet voor niets is recent becijferd dat een 50% reductie van de tariefverschillen de grensoverschrijdende handel in Europa met 10% doet stijgen. Nederland zou samen met bijvoorbeeld Duitsland een trendsetter kunnen zijn. Het gezamenlijk optrekken voorkomt dat burgers massaal boodschappen gaan doen over de grens.

Naar verluid overweegt het kabinet een beperkte btw-verhoging. Een eerste stap waar veel voor pleit. Nederland moet zich niet uitsluitend richten op de hypotheekrente aftrek. En bij het ontwikkelen van alternatieven is het verstandig om het totale belastingpakket te bezien. Want voor burgers en ondernemers is uiteindelijk alleen maar van belang hoe de optelsom van heffingen uitwerkt. Een zwaarder accent op btw binnen de belastingmix is het overwegen dan ook meer dan waard. 

Bron:
PWC

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken