fiscalistenonline.nl: Strijd om kapitaal kan veel slimmer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Strijd om kapitaal kan veel slimmer

Bij het binnenhalen van kapitaal strijden ondernemingen niet hard genoeg. Dat schrijft Patrick Theune, senior manager capital markets bij PwC, in Het Financieele Dagblad. 'Het slechte economische klimaat en de voortdurende druk op beschikbaarheid van financiering leidt tot een ware strijd om kapitaal. Maar men strijdt niet hard genoeg.

Ondernemingen bewijzen zichzelf een slechte dienst door zich in hun jaarrekening te beperken tot summiere verplichte IFRS-toelichtingen over hun liquiditeit- en schuldpositie. Maar ze verzuimen relevante informatie te publiceren over investeringskasstromen die samenhangen met groei én kasstromen voor vervangingsinvesteringen. Daardoor hebben investeerders geen inzicht in toekomstige groeimogelijkheden en werkkapitaalbehoefte', aldus Theune.

'Bovendien ontbreekt hierdoor inzicht in investeringen die een onderneming lastig kan uitstellen. Een ander hiaat is het dikwijls ontbreken van informatie over operationele kasstromen per segment en de financieringsbehoefte per segment. Terwijl gesegmenteerde informatie essentieel is voor investeerders in hun oordeel over een onderneming.'

Geen duidelijkheid
Theune schrijft verder dat er 'evenmin duidelijkheid wordt verstrekt over de netto schuldpositie van een onderneming en het verloop daarvan. Maar financieringstekorten van pensioenen, operationele leaseverplichtingen, of andere op schuld gelijkende verplichtingen leiden tot significante uitgaande kasstromen. Onduidelijkheid of dergelijke elementen zijn meegenomen in de definitie van netto schuldpositie leidt tot onzekerheid bij investeerders omtrent de financieringsbehoefte.'

'Tot slot verzuimen ondernemingen om relevante informatie te verstrekken over leningen. de huidige praktijk om vervaltermijnen van leningen te tonen in ranges van bijvoorbeeld twee tot vijf jaar is weinig waardevol. Een overzicht dat voor ten minste vijf jaar de jaarlijkse contractuele en verwachte aflossingen toont, inclusief vermelding van de aflossingsvaluta, heeft veel meer informatiewaarde.'

Inzicht geven gedurende het jaar
Als ondernemingen een seizoenspatroon in hun financiering hebben, moeten zij inzicht geven in hun gemiddelde financieringsbehoefte gedurende het jaar en niet volstaan met het tonen van een momentopname op balansdatum, meent Theune.

'Voorts volstaat het niet langer om uitsluitend mede te delen dat bankconvenanten zijn nageleefd. Investeerders eisen een toelichting over de belangrijkste bankconvenanten en de wijze waarop deze worden berekend. Ook de VEB en Eumedion hameren hier in hun speerpuntenbrief op. Financiers stellen hogere eisen aan jaarverslagen. Veel ondernemers zijn deze nieuwe houding niet gewend. Het wordt tijd de realiteit onder ogen te zien.'

Bron: PWC 

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken