fiscalistenonline.nl: Informatieplicht bij fout in de aangifte
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Informatieplicht bij fout in de aangifte

Sinds 1 januari 2012 moet een belastingplichtige uit zichzelf de Belastingdienst informeren zodra hij weet dat eerder verstrekte informatie of aangiften aan de fiscus onjuist of onvolledig zijn. Dit geldt in de volgende vier situaties.

- Suppleties voor de omzetbelasting.
- De verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’.
- De verklaring ‘geen privégebruik’.
- Het niet aangeven van buitenlands vermogen door executeur.

Daarvoor geldt dus een informatieplicht, met forse sancties bij niet naleven.

1. Actiemoment: Bij constatering van onjuistheid of onvolledigheid van de aangifte en afdracht in de afgelopen vijf kalenderjaren. 
Actie: Indienen suppletie. 
Sanctie: Vergrijpboete maximaal 100% van de verschuldigde belasting.

2. Actiemoment: Voordat met de desbetreffende bestelauto privé wordt gereden (inhoudingsplichtige moet wetenschap privégebruik ook melden).
Actie: Verklaring intrekken via modelformulier.
Sanctie: Vergrijpboete max. € 4.920.

3. Actiemoment: Voordat met de desbetreffende auto op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. 
Actie: Verklaring intrekken via modelformulier.
Sanctie: Vergrijpboete max. € 4.920.

4. Actiemoment: Bij kennisneming van het feit dat de aangifte erfbelasting inzake buitenlands vermogen niet, onjuist of onvolledig is gedaan.
Actie: Modelformulier met juiste inlichtingen toezenden.
Sanctie: Vergrijpboete maximaal 100% van de verschuldigde belasting.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw BDO-adviseur of met een vestiging bij u in de buurt.

Bron:
BDO

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken