fiscalistenonline.nl: Verhuur auto aan fiscale partner, toch bijtelling privégebruik
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verhuur auto aan fiscale partner, toch bijtelling privégebruik

Veel automobilisten proberen de bijtelling privégebruik auto te voorkomen. Dat kan door aan te tonen dat de auto van de zaak – op jaarbasis – voor niet meer dan 500 kilometer privé wordt gebruikt. Maar die 500 kilometers zijn zo verreden...... Een creatieve ondernemer probeerde onder de bijtelling uit te komen door het privégebruik van zijn auto van de zaak op zijn fiscale partner af te wentelen, en wel door haar de auto te verhuren voor de privé verreden kilometers. Zonder succes. Rechtbank Leeuwarden rekende het privégebruik toe aan de ondernemer, omdat hij als lid van het gezin feitelijk (mede) gebruik van de auto had gemaakt.

Ondernemer Herman Vollebroek woonde ongehuwd samen met Claire Crétin en hun twee kinderen. Herman en Claire waren fiscaal partners. Zij hadden samen drie auto’s ter beschikking: een personenauto die tot Herman’s ondernemingsvermogen behoorde, en in privé een terreinwagen en een boodschappenautootje. 

Vollebroek hield bij de berekening van zijn winst uit onderneming over 2007 geen rekening met de bijtelling privégebruik auto. Hij had een kilometeradministratie bijgehouden en daaruit bleek dat zijn privégebruik ver onder de kritische grens van 500 kilometer bleef. De in 2007 verreden kilometers had Vollebroek onderverdeeld in zakelijk, verhuur en privé. Onder verhuur had hij de kilometers genoteerd die Claire, zijn fiscale partner, met zijn auto van de zaak had gereden. Vollebroek stelde dat hij zijn auto in 2007 38 keer aan zijn vrouw had verhuurd. Schriftelijke huurovereenkomsten waren er niet, facturen wel. Vollebroek had in de loop van 2007 twee huurnota’s aan zijn partner uitgereikt, en per 31 december 2007 een verzamelnota. 

Toen de inspecteur dit alles constateerde bij een boekenonderzoek, stelde hij dat Vollebroek alsnog de bijtelling privégebruik auto tot zijn winst moest rekenen. De inspecteur negeerde de verhuur van de auto van de zaak, en legde een navorderingsaanslag IB op, met 25% boete. 

Vollebroek verzette zich tegen die aanslag, bij Rechtbank Leeuwarden. Die rechtbank stelde vast dat uit de kilometeradministratie van Vollebroek bleek dat hij de auto van 24 juli tot en met 21 augustus 2007 aan zijn fiscale partner had verhuurd en dat er in die periode met de auto, tijdens de vakantie met het gezin in Frankrijk, 3.910 kilometer was gereden. Die vakantiekilometers waren privé, en daarmee stond vast dat de auto niet uitsluitend ter beschikking van de onderneming stond. Dat de auto in deze periode aan Vollebroek’s fiscale partner zou zijn verhuurd, deed volgens de rechtbank niet ter zake. Vollebroek had als lid van het gezin feitelijk (mede) gebruik gemaakt van de auto. De inspecteur had de bijtelling voor privégebruik auto terecht alsnog tot de winst uit onderneming gerekend.

Bron: BelastingBelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken