fiscalistenonline.nl: BTW-correcties vanaf 1 april 2012 verplicht met BTW-suppletieformulier
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW-correcties vanaf 1 april 2012 verplicht met BTW-suppletieformulier

In de omzetbelasting is in de praktijk het fenomeen van de ‘suppletieaangifte’ gegroeid. De ‘suppletieaangifte’ wordt gebruikt om geconstateerde onjuistheden in de aangiften omzetbelasting te melden. Op die manier wordt de ten onrechte niet afgedragen omzetbelasting alsnog afgedragen of de te veel betaalde omzetbelasting alsnog teruggevraagd. De suppletie is juridisch gezien geen aangifte en ontbeert elke wettelijke grondslag. De Belastingdienst merkt deze suppleties aan als een verzoek om het opleggen van een naheffingsaanslag of als een (meestal te laat) bezwaar tegen de eigen aangifte.

Informatieverplichting
Tot 1 januari 2012 geschiedde het indienen van een suppletieaangifte op basis van vrijwilligheid. Daarentegen geldt vanaf 1 januari 2012een informatieverplichting voor de omzetbelasting: als u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven bent u voortaan verplicht om dit te melden aan de Belastingdienst.

Verplicht suppletieformulier
Vanaf 1 april 2012 moet u de btw-correcties aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. U kunt dit formulier vinden in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. De formulieren kunnen ook nu al worden gebruikt.

Kleine btw-correcties
Om uw administratieve lasten te beperken mogen kleine btw-correcties – dat wil zeggen tot per saldo € 1000 (te betalen of terug te ontvangen) - ook worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Let op: verwerk hierbij wel de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie.

Onduidelijkheid
Naar onze mening bestaat er nog onduidelijkheid over voornoemde administratieve tegemoetkoming voor correcties tot (per saldo) € 1.000. Het gaan dan met name over de uitleg van de regeling. Welke correcties mogen worden gesaldeerd? Correcties in één of over meerdere tijdvakken? Mag worden gesaldeerd over de jaren heen? Tevens is het de vraag of het altijd wenselijk is om te salderen en de correctie aan te geven in de eerstvolgende aangifte.

Bron:
BDO

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken