fiscalistenonline.nl: Fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari 2012 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De wetgever heeft daarbij maar weinig aandacht besteed aan de fiscale gevolgen. Hierdoor kunnen ogenschijnlijk eenvoudige situaties leiden tot onverwachte fiscale gevolgen voor echtgenoten die buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Zo is in het nieuwe huwelijksvermogensrecht voor echtgenoten die buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd een belangrijke wijziging opgenomen. Onder het oude recht gold dat wanneer een van de echtgenoten met geld van de andere echtgenoot een vermogensbestanddeel aankocht, de echtgenoot die het geld had verstrekt “slechts” een nominale vergoedingsvordering kreeg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt echter in die situatie dat de hoogte van de vergoedingsvordering gerelateerd is aan de waarde van het aangeschafte goed. Dit betekent dat waardestijgingen en waardedalingen invloed hebben op de omvang van de vergoedingsvordering. Algemeen wordt aangenomen dat dit met zich meebrengt dat de echtgenoot die uitleent daardoor een economisch belang krijgt in het vermogensbestanddeel waarin hij investeert. En juist dit economisch belang kan fiscale gevolgen hebben. Een aantal voorbeelden zal dit verduidelijken.

Aankoop pand
Wanneer echtgenoot A geld verstrekt aan echtgenoot B voor de aankoop of verbouwing van een pand, kan dit leiden tot een voor de overdrachtsbelasting belaste verkrijging van de economische eigendom door echtgenoot A. Onder voorwaarden blijft heffi ng van overdrachtsbelasting achterwege op basis van goedkeurend beleid.

Lening echtgenoot voor aankoop aandelen in vennootschap
Echtgenoot A is 100% aandeelhouder van X BV. Hij leent na 1 januari 2012 gelden van zijn echtgenote B, waarmee echtgenoot A een storting doet in X BV tegen uitgifte van aandelen aan echtgenoot A. Algemeen wordt aangenomen dat echtgenoot B hiermee een economisch belang krijgt bij de aandelen in X BV. Voor dit deel houdt echtgenoot A op aandeelhouder te zijn. Afrekening blijft echter naar onze mening achterwege omdat het een overgang krachtens huwelijksvermogensrecht betreft, waarvoor een doorschuifregeling geldt. Vervolgens wordt het aandelenbelang van beide echtgenoten belast in box 2.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat schijnbaar eenvoudige handelingen als het aankopen of verbouwen van een pand of de aankoop van aandelen, fiscaal onverwachte gevolgen kan hebben. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de Adviesgroep Estate Planning van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. via estateplanning@bdo.nl.

Bron: BDO

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken