fiscalistenonline.nl: Gemeenten en ANBI-status
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Gemeenten en ANBI-status

 

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Gemeenten zullen altijd handelen in het algemeen belang. Dat wordt sinds jaar en dag gelijkgesteld met het werkzaam zijn ten algemene nut. Tot 1 januari 2012 kon een publiekrechtelijk lichaam de ANBI-status alleen op aanvraag verkrijgen.

Pas na toekenning van de daartoe strekkende beschikking werd het lichaam als ANBI aangemerkt. De beschikking werkte hooguit terug tot het begin van het kalenderjaar waarin de aanvraag werd gedaan. Vanaf 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat publiekrechtelijk lichamen automatisch de ANBI-status hebben. Voor deze lichamen geldt dus niet langer het beschikkingsvereiste.

In voorkomende gevallen ontvangen gemeenten giften van particulieren en bedrijven. Deze tijdens het leven gedane schenkingen (variërend van bedragen in geld tot kunst-, museum- en boekencollecties die worden geschonken aan gemeentelijke musea en bibliotheken) zijn alleen als persoonlijke verplichting van het inkomen van de schenker aftrekbaar als de gemeente de ANBI-status heeft. In het kalenderjaar na de gift doet de gulle gever aangifte IB/PH.

Als hij er pas bij het doen van aangifte IB/PH achter kwam dat de begiftigde gemeente niet de ANBI-status had, was het dus voor die gift te laat om nog de ANBI-status aan te vragen. Hetzelfde gold voor de gift afkomstig van een vennootschapsbelastingplichtig lichaam. Ook deze belastingplichtigen kunnen giften aan ANBI’s (tot bepaalde hoogte) in aftrek brengen op de winst. Het probleem van de te laat aangevraagde ANBI-status zal zich dankzij de wetswijziging niet meer voordoen voor giften gedaan aan gemeenten na 1 januari 2012.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie:
info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken