fiscalistenonline.nl: Vermelding btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vermelding btw

 

Soms maakt een gemeente kosten die zij kan declareren bij een burger of bij een buurgemeente. Te denken valt aan door burgers aangebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen dan wel bij het verhaal middels een exploitatiebijdrage van aangelegde infrastructuur. In dit soort gevallen is aan de gemeente die de kosten in eerste instantie maakt, een factuur met btw uitgereikt.

Het wil nog wel eens gebeuren dat de gemeente deze kosten om deze reden dan ook met btw doorfactureert. In de hiervoor gekozen voorbeelden is dat niet terecht. Schadeverhaal is niet belast met btw nu aan de betaling door de burger van de schade geen prestatie aan de burger ten grondslag ligt. Een exploitatiebijdrage is een vergoeding voor overheidsactiviteiten.

In de btw wetgeving is bepaald dat btw die op een factuur in rekening wordt gebracht, uit dien hoofde al is verschuldigd. Een recente uitspraak van het hof te ’s Hertogenbosch maakt nog eens duidelijk dat ook de rechter strikt de hand houdt aan verschuldigdheid enkel op basis van vermelding van btw op een factuur. Daarbij is zeker niet vereist dat aan alle formele voorwaarde om te kunnen spreken van een factuur, is voldaan.

Er zijn gemeenten die op hun briefpapier standaard melding van hun btw-nummer. Wij raden deze gewoonte doorgaans af. Als op dat briefpapier schadeverhaal met vermelding van btw plaatsvindt, bestaat het risico dat al snel worden aangenomen dat sprake is van een factuur. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gemeenten alert moeten zijn als het gaat om de vraag of bij het in rekening van kosten btw is verschuldigd of niet.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie:
info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken