fiscalistenonline.nl: Termijn voorkomen samenloop btw en overdrachtsbelasting verlengd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Termijn voorkomen samenloop btw en overdrachtsbelasting verlengd

In bepaalde gevallen waarin een nieuwe onroerende zaak eerst economisch en daarna pas juridisch wordt geleverd, treedt ongewenste samenloop van btw en overdrachtsbelasting op. Omdat het beleid over samenloop wordt geëvalueerd, handhaaft de staatssecretaris een goedkeuring waarin deze samenloop wordt voorkomen.

Voor de btw wordt een nieuwe onroerende zaak in economische zin geleverd als de macht om er als eigenaar over te beschikken wordt overgedragen. In dat geval kan de verkrijger een beroep doen op een vrijstelling overdrachtsbelasting, bekend als de samenloopvrijstelling. Als deze onroerende zaak later in juridische zin wordt geleverd aan de economisch eigenaar, wordt deze levering voor de btw genegeerd. Voor de overdrachtsbelasting vormt de juridische verkrijging echter wel een belastbaar feit waarvoor geen vrijstelling geldt. Voor deze situatie is in de wet geregeld dat overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waardevermeerdering die is ontstaan tussen de economische en de juridische verkrijging.

Als sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak die eerst economisch wordt geleverd en later juridisch, kan in bepaalde situaties toch sprake zijn van ongewenste samenloop. Eén van deze situaties is de verkrijging van een nieuwe onroerende zaak die minder dan twee jaar geleden in gebruik is genomen, waarbij de btw niet als voorbelasting in aftrek is gebracht. Via een goedkeuring heeft de staatsecretaris geregeld dat bij de juridische verkrijging geen overdrachtsbelasting wordt geheven over een positieve waardesprong. Deze goedkeuring zou gelden tot 1 juli 2011 om partijen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op intrekking van deze goedkeuring.

Omdat de marktpartijen zich nog onvoldoende hebben voorbereid zal intrekking tot ongewenste samenloop van btw en overdrachtsbelasting leiden. Omdat het beleid over de samenloop thans wordt geëvalueerd, heeft de staatssecretaris besloten de betreffende goedkeuring te handhaven.

Colofon
Andrea Joore is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie:
info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken