fiscalistenonline.nl: Bibliotheken: einde discussie over aftrek van btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Bibliotheken: einde discussie over aftrek van btw

In de afgelopen jaren is met menige belastingeenheid discussie geweest of de bibliotheek volledig recht op aftrek heeft of niet van wege het gratis lidmaatschap voor jeugdigen. Door een recent besluit is aan de onzekerheid een einde gekomen.

Inleiding
Vanaf 1 januari 2007 is het recht op aftrek van voorbelasting alleen toegestaan voor activiteiten waarvoor een ondernemer belaste economische activiteiten verricht. Daarvóór kon een ondernemer de btw in aftrek brengen voor zover de prestaties niet van btw waren vrijgesteld. Het recht op aftrek van btw op niet economische prestaties door een ondernemer die daarnaast belaste prestaties verricht, was niet (duidelijk) geregeld. Sinds 2007 bestaat in beginsel dus geen recht op aftrek van voorbelasting voor prestaties die een ondernemer gratis verricht. Bij de kamerbehandeling van de wetswijziging werd meegedeeld dat met de aanpassing geen belangrijke wijzigingen in de praktijk werden beoogd. De praktijk heeft echter anders uitgewezen.

Praktijk
Vanaf medio 2007 werd door belastinginspecteurs het recht op volledig recht op aftrek op de kosten van een bibliotheek ter discussie gesteld. De jeugdleden van een bibliotheek betalen immers niet voor het abonnement. De belastinginspecteurs stelden dat er met betrekking tot het uitlenen van boeken aan jeugdleden niet aan het economisch verkeer werd deelgenomen en dus geen recht bestond op aftrek van voorbelasting. Omdat het aandeel van de jeugdleden zeer hoog is, zou dit standpunt een forse aanslag zijn op financiële positie van de bibliotheken. Dit zou in de huidige tijd van bezuinigingen zeer slecht uitkomen.

Een ander gevolg van het beperken van het recht op aftrek is het vervallen van de mogelijkheid het pand te huren met berekening van btw (opteren). De verhuurder (vaak een gemeente) verliest dan het recht op aftrek van btw op de (bouw) kosten van het pand en zal die btw doorberekenen in de huursom (bij commerciële huur) of voor eigen rekening kunnen nemen (als de gemeente bijvoorbeeld de verhuurder is).

Het besluit
In een recent besluit heeft de staatssecretaris besloten dat het gratis uitlenen van boeken niet leidt tot een beperking van het recht op aftrek van voorbelasting. Het argument hiervoor is dat aannemelijk is dat het gratis uitlenen van boeken mede plaatsvindt met het oogmerk om kinderen vertrouwd te maken met, en te binden aan, de bibliotheekactiviteiten als zodanig waardoor zij zich nadien aanmelden als betalend lid.

Door dit besluit is de discussie voor bibliotheken en verhuurders van de gebouwen gelukkig positief afgesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat het argument van de staatssecretaris ook in andere situaties kan worden gebruikt waarbij het recht op aftrek wordt beperkt vanwege niet-economische activiteiten.

Colofon

Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken