fiscalistenonline.nl: Ondernemerschap en gratis (gesponsorde) evenementen: Is er een fiscaal leven na intrekking?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ondernemerschap en gratis (gesponsorde) evenementen: Is er een fiscaal leven na intrekking?

Aan de hand van een uitspraak van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch uit het jaar 2000, heeft de staatssecretaris van Financiën destijds goedgekeurd (besluit RTB2000/1091M) dat als de btw-belaste sponsorbijdragen ten minste 70% van alle uitgaven van het evenement dekken, de btw op de kosten hiervan voor aftrek in aanmerking komt. Ook heeft de uitspraak de bewindsman aanleiding gegeven op te merken dat als een gemeente een gratis evenement organiseert, de btw van het evenement voor compensatie in aanmerking komt. Met het nieuwe besluit ‘Aftrek van omzetbelasting’ is de goedkeuring ingetrokken. Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke praktijk?

De praktijk
In meerdere gemeenten zijn in de afgelopen jaren bijzondere (gratis) evenementen georganiseerd. Dit kan een gratis toegankelijk (pop)concert zijn op bijvoorbeeld Bevrijdingsdag. Ook het evenement in het kader van het hebben van een aantal honderden jaren stadsrechten of het zijn van een aankomst- of vertrekplaats van een grote wielerronde zijn bekende voorbeelden. Uiteraard kunnen gemeenten dit zelf organiseren, maar omwille van burgerlijke betrokkenheid en het voorkomen dat de gemeenteraad zich inhoudelijk moet bemoeien met de uitvoering, worden afzonderlijke stichtingen hiervoor opgericht. Mits is voldaan aan de voorwaarden van de goedkeuring is veelal een vergelijkbare uitkomst tot stand gebracht die vergelijkbaar is met de situatie dat de gemeente de evenementen zelf zou hebben uitgevoerd. De vraag rijst “Hoe nu verder?


Het nieuwe besluit
Het nieuwe besluit maakt een vergelijkbare uitkomst niet onmogelijk maar is veel minder praktisch. Allereerst maakt het besluit een onderscheid tussen prestaties tegen vergoeding en gratis activiteiten. De eerste worden economische en de tweede niet-economische handelingen genoemd. In beginsel bestaat voor de laatste activiteiten geen recht op aftrek. Alleen als beide activiteiten in feitelijke en economische zin zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij één geheel vormen, of als de handelingen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, volgen de niet-economische activiteiten het fiscaal regime van de economische activiteiten.

Constateert u als lezer dat deze formulering bijzonder veel ruimte open laat voor verschillende interpretaties, dan lijkt ons dat volkomen terecht! Dit wordt namelijk ook nog eens bevestigd door de opmerking dat de nauwe verbondenheid moet worden beoordeeld aan de hand van de zich voordoende feiten en omstandigheden. De nauwe verbondenheid wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand uitspraken van de Hoge Raad inzake een commerciële radio-organisatie (reclame uitzendingen versus muziek uitzendingen) en een ondernemer die een landgoed exploiteert (een verpacht restaurant en een museum en een niet afdwingbare vergoeding voor het betreden van een bos), hetgeen het geheel niet eenvoudiger maakt.

De gemeentelijke praktijk sluit meer aan bij de procedure van het Hof ‘s-Hertogenbosch, maar daar wordt in het nieuwe besluit (helaas) niet naar verwezen. De praktische toets van 70% is van tafel. Vervolgens geeft het nieuwe besluit aan dat de verbondenheid wordt getoetst aan de zich voordoende feiten en omstandigheden. Maar de gemeente wil veelal vooraf weten waar ze aan toe is en op dat moment doen zich de feiten en omstandigheden niet voor.

De kans bestaat dat een inspecteur - gelet op de tekst van het nieuwe besluit- zal besluiten vooraf geen besluit te nemen. Wij hopen dat de Belastingdienst in het kader van het gepropageerde Horizontaal Toezicht nog wel bereid is vooraf een verzoek in behandeling te willen nemen. Wij spreken dan maar de wens uit dat in gedachte de 70% nog wel meetelt. Mocht dit alles niet leiden tot een gewenste uitkomst, dat rest de gemeente nog maar één besluit en dat is ‘zelf doen’. Immers het recht op compensatie is niet uitgesloten. Zo lijkt er wel nog een fiscaal leven te bestaan na intrekking, maar wordt het er niet gemakkelijker op.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken