fiscalistenonline.nl: Internetconsultatie evaluatie horizontaal toezicht Belastingdienst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Internetconsultatie evaluatie horizontaal toezicht Belastingdienst

Van 24 januari tot en met 24 februari 2012 is er een internetconsultatie horizontaal toezicht Belastingdienst. De commissie Stevens, die de werkwijze Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst evalueert, oriënteert zich breed en wil daarom zoveel mogelijk meningen horen.

Via http://www.internetconsultatie.nl/horizontaaltoezicht kan
iedereen zijn ervaring met en mening over horizontaal toezicht kenbaar maken.

De commissie voert daarnaast ook een aantal rondetafelgesprekken met de belastingplichtigen (grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en de non-profit sector), de advieswereld (fiscalisten en accountants), de wetenschappelijke wereld en de medewerkers van de Belastingdienst. Ook worden interviews gehouden met andere rijkstoezichthouders.Verder laat de commissie in de periode half januari tot half februari een enquête uitvoeren onder de medewerkers van de Belastingdienst naar hun ervaringen en meningen over horizontaal toezicht.

De commissie Stevens onderzoekt op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën het beleid en de praktijk van het horizontaal toezicht. De centrale vraag in het onderzoek is of de Belastingdienst horizontaal toezicht efficiënt en effectief invult en of de bereidheid van ondernemers om aan hun belastingverplichtingen te voldoen door horizontaal toezicht wordt vergroot. De commissie komt in het voorjaar met haar rapport.

Bij horizontaal toezicht gaat het om het beleid van de Belastingdienst om – uitgaande van wederzijds vertrouwen – met de belastingplichtige ondernemers en organisaties afspraken te maken over wat ieders verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn om de fiscale wettelijke verplichtingen na te komen. Dit wordt in convenanten vastgelegd.

Bron: Rijksoverheid.nl

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken