fiscalistenonline.nl: Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Privégebruik auto van de zaak: verplicht melden bij de Belastingdienst

Automobilisten met een auto van de zaak die een ‘verklaring geen privégebruik’ hebben, en die met hun auto van de zaak toch meer dan 500 kilometer voor privé gaan rijden, zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht om dat te melden bij de Belastingdienst. Zij moeten – nog voordat zij over de 500 kilometergrens gaan – dat de inspecteur meedelen en verzoeken om de verklaring geen privégebruik in te trekken. Deze regeling gaat ook gelden voor de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik van een bestelauto. Voor bestelauto’s geldt de verplichte melding niet alleen voor de automobilist, maar ook voor diens werkgever. Op het niet of niet tijdig melden staat een boete; die boete kan oplopen tot 100% van het bedrag aan de alsnog verschuldigde belasting, met een maximum van € 4.920.

Met de invoering van de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ per 1 januari 2012  voert de wetgever een nieuwe informatieverplichting in voor automobilisten met een auto van de zaak.
Automobilisten met een auto van de zaak waarvoor een verklaring geen privégebruik is afgegeven, worden wettelijk verplicht om de inspecteur mee te delen dat zij hun auto van de zaak toch – in afwijking van de eerdere mededeling bij de aanvraag van de verklaring geen privégebruik auto – voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gaan gebruiken. Die melding moet worden gedaan vóórdat de automobilist de 500 kilometergrens overschrijdt. Met die melding moet de automobilist de inspecteur verzoeken om de verklaring geen privégebruik auto in te trekken. De automobilist moet voor deze melding gebruik maken van een digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van de Belastingdienst: Wijziging of intrekking Loonheffingen, Verklaring geen privégebruik auto.

Een niet tijdige melding wordt aangemerkt als een overtreding. Die overtreding kan de automobilist te staan komen op een vergrijpboete van maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de informatieverplichting niet geheven is, of niet geheven zou zijn als de inspecteur een en ander niet tijdig had ontdekt. Het absolute maximum van de boete is € 4.920. De inspecteur moet aantonen dat de automobilist de melding niet of niet tijdig heeft gedaan, én dat dit aan opzet of grove schuld te wijten is. De termijn voor het opleggen van de vergrijpboete is maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de afloop van het kalenderjaar waarin de verplichte melding van het aanstaande privégebruik van de auto van de zaak is ontstaan.

De verplichte melding van het aanstaande privégebruik gaat ook gelden voor de bestelauto van de zaak, waarvoor een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven. Met deze bestelauto’s mag geen enkele kilometer voor privédoeleinden worden verreden. De automobilist – de werknemer of de IB-ondernemer – moet de inspecteur meedelen dat hij de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik intrekt nog vóórdat hij de bestelauto daadwerkelijk voor privé gaat gebruiken. Die melding moet digitaal plaatsvinden; een werknemer moet die melding doen door tussenkomst van zijn werkgever.

Bron: BelastingBelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken