fiscalistenonline.nl: Verlieslijdende BV: boete wegens te late aangifte gehalveerd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verlieslijdende BV: boete wegens te late aangifte gehalveerd

De BV die de aangifte vennootschapsbelasting te laat indient, kan daarvoor beboet worden. De inspecteur kan zo’n verzuimboete verminderen als de te late indiening van de aangifte buiten de schuld van de ondernemer ligt, of als zich specifieke omstandigheden voordoen die een matiging van de boete rechtvaardigen. De inspecteur is hierbij meestal veel strenger dan de belastingrechter, zo blijkt bij herhaling uit de rechtspraak.

Een voorbeeld:
BV X had haar aangifte vennootschapsbelasting over 2009 te laat ingediend en kreeg daarvoor een verzuimboete van € 2.460 opgelegd. De BV vond die boet onredelijk hoog; zij ging in beroep bij Rechtbank Haarlem. Voor de rechter stelde de BV dat er sprake was van afwezigheid van alle schuld (AVAS). De BV was gestart in 2007 en in de aanloopperiode van haar bedrijfsuitoefening was zij geconfronteerd met veel financiële en organisatorische problemen. Verder was de BV van adviseur veranderd. Daarbij was afgesproken dat de vroegere adviseur de aangifte over 2009 nog zou afhandelen, maar die had dat nagelaten.

Rechtbank Haarlem verwierp het beroep op AVAS. Volgens de rechtbank had de BV bij de wisseling van adviseur de overdracht van de werkzaamheden voor de indiening van de aangifte goed moeten regelen. Zij had daar naar moeten informeren, bij de vorige én bij de nieuwe adviseur. De rechtbank overwoog dat de wetgever de verzuimboeten bij aanslagbelastingen bewust heeft verhoogd om de belastingplichtigen ervan te doordringen dat zij tijdig aan hun wettelijke verplichtingen moeten voldoen.

Een duidelijk minpunt vond de rechtbank dat de BV over het voorgaande boekjaar ook al was beboet. Wel had de BV aannemelijk gemaakt dat haar aangiftegedrag in de toekomst verbeterd zou worden. De rechtbank zag in de financiële omstandigheden van de BV een reden om de boete te matigen. De BV leed sinds haar oprichting in 2007 verlies, en ook in 2010 en 2011 zou zij niet uit de rode cijfers komen. De rechtbank vond een boete van 25% van het wettelijk maximum ‘passend en geboden’: de boete werd verminderd tot € 1.230.

Bron: BelastingBelangen.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken