fiscalistenonline.nl: WE MOETEN VANUIT VERTROUWEN MET ELKAAR SAMENWERKEN’
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

WE MOETEN VANUIT VERTROUWEN MET ELKAAR SAMENWERKEN’

Als je kunt samenwerken op basis van gerechtvaardigd vertrouwen, moet je dat zeker doen.’ Een  Belastingdienstmedewerker, een fiscaal dienstverlener én een ondernemer aan het woord over horizontaal toezicht.

‘Uit onderzoek weten we dat de meeste belastingplichtigen best belasting willen betalen. Niet te veel natuurlijk, maar dat wil ik zelf ook niet’, zegt Simone Sturm, relatiebeheerder bij de Belastingdienst, ‘Als je dat weet, moet je die belastingplichtigen niet wantrouwend benaderen.’ De Belastingdienst kiest voor responsief handhaven. Dat betekent dat ondernemers die vrijwillig de regels naleven op een andere manier benaderd worden dan degenen die belasting proberen te ontduiken. Eenvoudig gezegd: zacht als het kan, hard als het moet.

Te laat
Bij responsief handhaven hoort ook horizontaal toezicht. De Belastingdienst heeft inmiddels toezichtconvenanten gesloten met verschillende koepels van fiscaal dienstverleners. De fiscaal dienstverleners zijn immers degenen die de ondernemers goed kennen en weten hoe hun bedrijfsvoering eruit ziet. Zij dragen ondernemers die daarvoor in aanmerking komen aan voor horizontaal toezicht. Flynth, een landelijke advies- en accountantsorganisatie, is zo’n fiscaal dienstverlener. ‘Wij vinden dit een goede ontwikkeling’, zegt Alfred Busink van Flynth, ‘We willen hier graag van het begin af aan bij betrokken zijn.’ Een van de eerste klanten die hij polste voor horizontaal toezicht, was Tony Vermeulen, algemeen directeur van de SAM Groep, een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing en creatieve communicatie. ‘Ik heb direct ja gezegd’, aldus Vermeulen, ‘Ik dacht: Belastingdienst, waarom komen jullie hier nu pas mee? Wat mij betreft is dat 20 of 30 jaar te laat. Natuurlijk moeten we vanuit vertrouwen samenwerken.’

Rust
Wat is horizontaal toezicht precies? Betekent het dat de Belastingdienst er voortaan blind vanuit gaat dat alle belastingaangiften die SAM via Flynth aanlevert per definitie correct zijn?

‘Nou, zo eenvoudig is het niet’, protesteert Sturm, ‘Van blind vertrouwen is natuurlijk geen sprake. Een bureau als Flynth, dat aangesloten is bij een koepel als SRA, moet aan tal van kwaliteitseisen voldoen. Als Belastingdienst weten we dus dat er kwaliteitswaarborgen zijn.’ ‘En wij dragen niet zomaar ondernemers aan voor horizontaal toezicht’, vult Busink aan, ‘Flynth heeft criteria ontwikkeld en we benaderen uitsluitend klanten die aan deze criteria voldoen. Het zijn bijvoorbeeld klanten die we al minstens een jaar kennen, die hun interne administratie goed op orde hebben en die belang hechten aan een goede relatie met de Belastingdienst.’ Vermeulen vindt het vanzelfsprekend dat hij benaderd is. ‘Toen ik 30 jaar geleden voor mezelf begon, besloot ik dat ik nooit ’s nachts uit mijn bed gebeld wilde worden door de FIOD of welke controlerende instantie dan ook. Ik wil rust.’

Busink: ‘Ondernemers zijn op alle fronten bezig met het beheersen van risico’s. Fiscaliteit is ook zo’n risico. Belasting wordt gezien als kostenpost. Op dat gebied willen ondernemers geen verrassingen. Ze willen zekerheid.’

Toezicht
Toch gaat het Vermeulen niet alleen om zekerheid. Voor hem telt minstens zo zwaar dat hij niet wantrouwend benaderd wil worden door de Belastingdienst. ‘Ik betaal jaar in jaar uit elke maand op tijd loonheffing, elke maand op tijd btw. Maar als ik dan één keer te laat ben, krijg ik een dreigbrief. Nou, dan voel ik me dus gepakt. En als de Belastingdienst komt controleren, wat ik toch elke vijf jaar wel meemaak, gaan ze er vanuit dat er iets fout is. Ze zúllen en moeten iets vinden. Dat vind ik een slechte eigenschap van de Belastingdienst. Voor mij is het belangrijk dat ze me nu vertrouwen. Want wij mkb-ondernemers zijn wel degenen die er voor een groot gedeelte voor zorgen dat de economie draait.’

Dus geen controles meer? Sturm: ‘Als een ondernemer onder horizontaal toezicht valt, volgt op zijn aangifte in principe een definitieve aanslag. Zekerheid dus voor de ondernemer. Wel toetst de Belastingdienst steekproefsgewijs of de aangiften die onder het convenant vallen ook inderdaad correct zijn. Mocht daarbij blijken dat er toch iets aan de hand is met die aangifte, dan bespreekt de Belastingdienst dit met de fiscaal dienstverlener.’ En dan? ‘Dat hangt er vanaf’, zegt Sturm. ‘Niet ieder signaal betekent dat er iets fout is. En als er wel iets fout is, is het de vraag of de fiscaal dienstverlener dat had kunnen weten. Is dat te wijten aan zijn systemen? Of heeft zijn klant informatie achtergehouden? Daarover gaan we in gesprek.’ Afhankelijk van de uitkomst kan de ondernemer ook binnen horizontaal toezicht met naheffingen en boetes geconfronteerd worden of kan het convenant met de fiscaal dienstverlener zelfs worden opgezegd. ‘Horizontaal toezicht kan niet zonder verticaal toezicht’, aldus Sturm, ‘Het blijft natuurlijk allebei bestaan. Dat is responsief handhaven.’

Zekerheid
Betekent horizontaal toezicht dat de fiscaal dienstverlener eigenlijk een beetje het werk van de Belastingdienstambtenaren doet? ‘Op boekhoudgebied gelden allerlei regels waaraan fiscaal dienstverleners zich moeten houden’, zegt Sturm, ‘Zij controleren de administratie van ondernemers. Moet de Belastingdienst dat werk dan nog een keer overdoen?  Wij vertrouwen op de systemen van de fiscaal dienstverlener en toetsen alleen nog steekproefsgewijs. Metatoezicht dus.’

Busink wijst op de rol van de fiscaal dienstverlener. ‘Wij zijn natuurlijk niet het verlengstuk van de Belastingdienst. Voor ons staat het belang van de ondernemer natuurlijk voorop. Als belastingadviseur zeg ik: je moet zo weinig mogelijk belasting betalen. Wel conform wet- en regelgeving natuurlijk, maar niet méér.’ Binnen horizontaal toezicht geldt de afspraak dat eventuele fiscale risico’s in een bedrijf vooraf met de Belastingdienst besproken worden. Als bijvoorbeeld niet glashelder is hoe een bepaalde kwestie – bijvoorbeeld een voorziening op de balans - fiscaal vastgelegd moet worden, gaat Busink daarover in vooroverleg met de Belastingdienst. ‘Voordeel daarvan is dat we geen vragenbrieven meer krijgen van de Belastingdienst’, stelt Busink, ‘Bovendien weet de ondernemer eerder waar hij aan toe is.’

Die voordelen ziet Vermeulen zelf ook, maar hij ziet horizontaal toezicht toch vooral als blijk van vertrouwen. ‘Ik ben transparant, ik heb niks te verbergen. Dat de Belastingdienst dat eindelijk wil erkennen, zie ik als een bekroning.’

Kader:
Meer weten over horizontaal toezicht? Op www.belastingdienst.nl vindt u veel informatie over horizontaal toezicht. Als u de brochure “Horizontaal toezicht biedt ondernemers meer zekerheid” downloadt, krijgt u in korte tijd een goed overzicht van horizontaal toezicht. Gedetailleerde informatie vindt u de “Leidraad horizontaal toezicht MKB Fiscaal dienstverleners”, die u eveneens kunt downloaden. Deze leidraad is bestemd voor Belastingdienstmedewerkers. Omdat transparantie een van de voorwaarden is voor horizontaal toezicht, stelt de Belastingdienst dit interne document extern beschikbaar. Op de site vindt u ook een overzicht van de kantoren/koepelorganisaties die een convenant hebben gesloten met de Belastingdienst en de inhoud van deze convenanten.

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken