fiscalistenonline.nl: Nieuw belastingverdrag met Zwitserland
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Vandaag is het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland, dat op 26 februari 2010 in Den Haag werd ondertekend, in werking getreden.

Dit betekent concreet dat het vanaf 9 november 2011 mogelijk is informatieverzoeken (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010) te doen, als er bijvoorbeeld vermoedens zijn van Nederlandse zwartspaarders in Zwitserland. Dit verdrag vervangt het oude verdrag met Zwitserland uit 1951. Het oude verdrag bood geen enkele mogelijkheid tot informatie-uitwisseling, het nieuwe verdrag wel. Het verdrag voorkomt dubbele belasting en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, interest, royalty´s, arbeidsinkomen en pensioenen. Deze bepalingen worden van toepassing met ingang van 1 januari 2012. Daarnaast voorziet het verdrag in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied conform de internationale OESO-standaarden. Het gaat daarbij om inlichtingen over alle mogelijke belastingsoorten die voor de nationale heffing en inning van belang kunnen zijn.Tijdens de vierde bijeenkomst van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information in Parijs op 25 en 26 oktober jl. is aanvullend een overeenkomst getekend tussen de Nederlandse en Zwitserse autoriteiten. Om (bank)informatie te krijgen hoeft de fiscus niet per se de naam van betrokkene en de naam van de bank te kennen. Ook andere gegevens, bijvoorbeeld een rekeningnummer, kunnen voldoende basis zijn voor het doen van een informatieverzoek. De overeenkomst wordt in de Staatscourant gepubliceerd. 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/11/09/nieuw-belastingverdrag-met-zwitserland.html

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken