fiscalistenonline.nl: Geeft BTW-vrijstelling Europese banken een fiscaal voordeel
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geeft BTW-vrijstelling Europese banken een fiscaal voordeel

Nieuw onderzoek van Professor Ben Lockwood van de Universiteit van Warwick (UK), uitgevoerd in samenwerking met PwC, heeft aangetoond dat de BTW-vrijstelling die geldt voor Europese banken, geen fiscaal voordeel oplevert voor de bankensector.

In het rapport "How the VAT exemptions impact the banking sector", dat in samenwerking met Professor Ben Lockwood is opgesteld, wordt tot in detail uitgewerkt waarom de BTW-vrijstelling voor banken niet tot een fiscaal voordeel leidt voor de bankensector. Binnen de huidige BTW-wetgeving brengen banken hun klanten geen BTW in rekening. Daar staat tegenover dat ze zelf ook geen BTW kunnen terugvorderen over de kosten die ze maken. Volgens het rapport kan deze niet terugvorderbare BTW oplopen tot Euro 33 miljard per jaar.

BTW is bedoeld als een belasting op consumptie door de eindgebruiker. Door de BTW-vrijstelling voor banken wordt dit principe losgelaten. Aangezien de banken worden geconfronteerd met niet terugvorderbare BTW, worden zij feitelijk zelf belast. Dit is het gevolg van het feit dat het ingewikkeld is om de financiële diensten die banken aan consumenten in rekening brengen, te belasten. Indien over de dienstverlening van banken BTW betaald zou worden, kunnen banken de BTW die ze zelf betalen over hun kosten volledig terugvorderen. Deze terugvordering vermindert de BTW-opbrengsten voor de overheden in de EU. Als klanten van de banken BTW zouden betalen, dan kunnen zakelijke klanten de BTW terugvorderen, zodat de BTW-inkomsten voor de overheid per saldo slechts toenemen met de BTW betaald door de niet zakelijke klanten.

Het onderzoek laat zien dat de extra inkomsten die overheden zouden ontvangen van de consument - naar alle waarschijnlijkheid - niet hoger zouden zijn dan de BTW-bedragen die de banken zelf zouden kunnen terugvorderen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de BTW-opbrengsten voor de overheden zouden dalen als er een BTW-plicht voor bancaire diensten zou gelden. De onderzoekers concluderen dan ook dat niet gesteld kan worden dat de BTW-vrijstelling een fiscaal voordeel oplevert voor de Europese bankensector.

Frans Oomen, partner en BTW-specialist bij PwC in Amsterdam: "Dit is een nieuw onderzoek op een onontgonnen terrein. Er is veel discussie over de vraag of de bankensector bevoordeeld wordt door de BTW-vrijstelling. Het onderzoek laat zien dat de BTW-vrijstelling geen fiscaal voordeel oplevert voor banken. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de totale BTW-opbrengsten voor de EU landen met maximaal Euro 7 miljard zouden dalen als bancaire diensten onderworpen zouden zijn aan BTW. Daar komt bij dat de banken forse administratieve lasten hebben die voortvloeien uit de BTW-wetgeving."

Professor Ben Lockwood van de Universiteit van Warwick: "De economische analyses in dit rapport bouwen verder op en voegen nieuwe dimensies toe aan een eerdere studie van professor Harry Huizinga uit 2002. De conclusies zijn gebaseerd op statistische handelsgegevens van 26 (van de 27) EU lidstaten. Onder de in het rapport gemaakte aannames, is er geen aanwijzing dat een BTW-plicht voor bancaire diensten zou leiden tot significant hogere BTW-opbrengsten voor de EU landen. Deze kunnen zelfs dalen." Persbericht PwC.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken