fiscalistenonline.nl: Woningcorporatie en ANBI status
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Woningcorporatie en ANBI status

Een woningcorporatie die zich vooral toelegt op volkshuisvesting is aan te merken als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot dat oordeel kwam Gerechtshof Arnhem op 30 augustus 2011. Sinds de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties, procederen corporaties tegen de Belastingdienst over de vraag of een woningcorporatie kan kwalificeren als ANBI. ANBI's kunnen namelijk gebruik maken van speciale fiscale regels, waarbij een aantal fiscale faciliteiten openstaan die voor reguliere belastingplichtigen niet gelden. De belangrijkste zijn de aftrekbepaling van artikel 9, eerste lid , onderdeel h van de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb) en de herbestedingsreserve. In het voorjaar heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad al geadviseerd woningcorporaties aan te merken als ANBI. De uitspraak van de Hoge Raad staat op de rol voor december 2011. Goed nieuws voor de corporaties?

Het hof in Arnhem erkende op 30 augustus dat een corporatie is aan te merken als ANBI. Het hof stelde vast dat de corporatie als statutair doel heeft uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting, waarbij zij zich nagenoeg geheel richt op de exploitatie van sociale huurwoningen. Hiermee dient de corporatie volgens het hof het algemeen belang. Dat de corporatie niet de status van toegelaten instelling heeft, doet daaraan volgens het hof niet af. Omdat de activiteiten van de corporatie nagenoeg geheel (voor ten minste 90%) bestaan uit de verhuur van sociale huurwoningen, was het hof van oordeel dat de feitelijke werkzaamheden voldoende aansluiten bij het doel en dus kan worden aangemerkt als ANBI. Hoewel het feit dat het sociale woningbezit van de desbetreffende corporatie voor het grootste deel bestond uit zorgvastgoed, wat het oordeel van het hof versterkte, is dat niet doorslaggevend. Ook de verhuur van reguliere sociale huurwoningen is volgens het hof algemeen nuttig.

In een nu voorliggend wetsvoorstel (Geefwet) doet het kabinet een aantal voorzetten voor het aanpassen van de ANBI-regeling. Woningcorporaties en de doelen waarop zij zich richten worden expliciet uitgesloten. De ANBI-status is, evenals de herbestedingsreserve, voor corporaties belangrijk om de belastingdruk te beperken, mede in het kader van herstructureringen en nieuwbouw.

Bron: Ed Schwering, adviseur EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar.

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken