fiscalistenonline.nl: Vragen aan Europese Hof van Justitie over btw nieuwbouw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vragen aan Europese Hof van Justitie over btw nieuwbouw

In november 2009 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) in de zaak Don Bosco antwoord gegeven op een aantal prejudiciële vragen van de Hoge Raad met betrekking tot de uitleg en invulling van de begrippen bouwterrein en gebouw. Het HvJ EU heeft daarop geantwoord dat ingeval een terrein wordt verkocht met daarop een deels gesloopt gebouw, dit terrein voor de btw als onbebouwd kan worden aangemerkt. Voor de heffing van btw of overdrachtsbelasting heeft dit bepaalde gevolgen.

Is het terrein voor de btw aan te merken als bouwterrein, dan is bij verkoop btw verschuldigd. De koper kan dan meestal gebruik maken van een vrijstelling overdrachtsbelasting. Als het gaat om een ander terrein (geen btw-bouwterrein) dan is geen btw verschuldigd, maar moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Bij nieuwbouw geldt een vergelijkbare regel. Onlangs heeft de Hoge Raad een nieuwe vraag aan het HvJ EU gesteld, maar nu over nieuwbouw.

De Hoge Raad stelt de vraag hoe moet worden omgegaan met de situatie waarin een deels gesloopt gebouw wordt verkocht, dat daarna door de koper ingrijpend wordt verbouwd tot een nieuw pand (vernieuwbouw). Kwalificeert het deels gesloopte gebouw als een ‘oude’ onroerende zaak zodat bij verkoop de btw-vrijstelling van toepassing is, of is sprake van het creëren van een nieuw gebouw (vernieuwbouw). In dat geval moet ook rekening worden gehouden met de verbouwing tot een nieuw pand door de koper en is bij verkoop wel btw verschuldigd. Lees verder op de website van PwC.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken