fiscalistenonline.nl: U kunt voortaan weigeren te voldoen aan informatieverzoek fiscus!
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

U kunt voortaan weigeren te voldoen aan informatieverzoek fiscus!

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van Staatssecretaris Weekers van Financiën, die belastingplichtigen beschermt tegen extreme controles van de fiscus, aangenomen.

Informatieverzoek
De fiscus kan u verzoeken informatie aan te leveren betreffende uw belastingaangifte. Nu is het zo dat u geconfronteerd wordt met omkering en verzwaring van de bewijslast indien u weigert te voldoen aan een informatieverzoek van de inspecteur. Het is ook niet mogelijk om via de rechtsgang het informatieverzoek te laten toetsen door de rechter. Binnenkort kunt u echter in bezwaar en beroep gaan tegen zo’n verzoek. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een initiatiefwet van staatssecretaris Weekers van Financiën, om u zo te beschermen tegen extreme controles van de fiscus.

Wat houdt de Initiatiefwet in?
Wanneer de inspecteur in de toekomst een verzoek doet om informatie, kunt u binnen tien dagen bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen om het informatieverzoek te schorsen. De voorzieningenrechter beslist dan binnen twee weken op het verzoek om een voorlopige voorziening.
Als de rechter het verzoek van de inspecteur tot controle gerechtvaardigd vindt, zult u hier alsnog aan moeten voldoen.

U kunt niet elk informatieverzoek toetsen bij de rechter
U kunt niet tegen elk verzoek in bezwaar of beroep gaan. Dit is alleen mogelijk als het gaat om een ‘voor beroep vatbare beschikking’ (informatiebeschikking). De inspecteur heeft de mogelijkheid om een informatieverzoek om te gieten in een informatiebeschikking als hij vindt dat u niet aan uw verplichtingen voldoet en dat omkering en verzwaring van de bewijslast aan de orde is. U bent dus afhankelijk van de inspecteur. U kunt zelf niet om een informatiebeschikking verzoeken, maar door niet te voldoen aan een informatieverzoek kunt u als het ware een informatiebeschikking uitlokken. Bovenstaande wet zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2011 in werking treden. Bron FKC uit Rotterdam

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken