fiscalistenonline.nl: WOZ-waarden en voorkeursrecht gemeenten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

WOZ-waarden en voorkeursrecht gemeenten

De eerste twee maanden van het jaar staan voor gemeenten niet alleen in het teken van het opstellen van de jaarrekening, maar het is tevens de tijd voor het vaststellen en verzenden van de aanslagen OZB met daarop de waardevaststelling voor de WOZ. Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan op de vraag welk effect het van toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) heeft op de waarde van onroerende zaken (LJN: BN6300). Het antwoord luidde: geen enkel effect. In deze bijdrage behandelen wij de reikwijdte van deze uitspraak.

In zijn uitspraak overweegt de Hoge Raad dat de Wvg een regeling bevat “die waarborgt dat de verkoper bij uitoefening van dat recht door de gemeente de werkelijke waarde van het object vergoed krijgt. Hiermee verdraagt zich niet dat aangenomen wordt dat dit recht van invloed is op de waarde die in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ moet worden vastgesteld”. EFK Belastingadviseurs plaatst graag een kanttekening bij deze uitspraak.

Gemeenten maken vaak hun plannen met een bepaald gebied al bekend, voordat de Wvg op dat gebied van toepassing wordt verklaard. Projectontwikkelaars beginnen dan al snel met het aankopen van onroerende zaken. Dit drijft de prijzen omhoog. Gemeenten zouden deze zaken als referentieobjecten kunnen gebruiken voor de vaststelling van de WOZ-waarde. De uitspraak van de Hoge Raad lijkt hieraan niet in de weg te staan. Het is maar de vraag of dat ook zo is.

De Wvg en de onteigeningswet, waarnaar de Wvg verwijst, beogen dat de verkoper de werkelijke waarde van het object vergoed krijgt. Het gaat dan echter wel om de waarde zonder rekening te houden met voor- en nadelen als gevolg van de gemeentelijke plannen. Dit zou kunnen betekenen dat de door projectontwikkelaars aangekochte objecten niet geschikt zijn als referentieobjecten of dat daarop ten minste een waardevermindering moet plaatsvinden. Het is echter aan de rechter om deze nuance aan te brengen.

Bron: Ed Plat is senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie info@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken