fiscalistenonline.nl: Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatie
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatie

In het kader van de Wet veiligheidsregio’s worden een aantal wettelijke taken toebedeeld aan de veiligheidsregio’s die voordien elders waren belegd. Daarnaast kunnen gemeenten besluiten eigen taken, waaronder de brandweertaak, over te dragen aan een veiligheidsregio.

De veiligheidsregio’s zijn niet gerechtigd btw te compenseren. De btw op de kosten die betrekking heeft op gemeentelijke taken die voor compensatie in aanmerking komt, kan op basis van het transparantiebesluit aan de deelnemende gemeenten worden doorgeschoven. Het uitbesteden van gemeentelijke taken heeft voor de btw dus geen nadelig effect.

Wettelijke taken
Voor zover de veiligheidregio’s eigen wettelijke taken gaan verrichten die niet meer behoren tot de wettelijke taak van gemeenten, is doorschuiven op basis van het transparantiebesluit niet mogelijk. Bij het toekennen van de rijksbudgetten wordt hiermee rekening gehouden. Lees verder.

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken