fiscalistenonline.nl: Vaststelling gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder bij houdster-werkmaatschappijstructuur
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vaststelling gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder bij houdster-werkmaatschappijstructuur

Rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gepubliceerd over de hoogte van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) in een houdster-werkmaatschappijstructuur. Het is een nogal feitelijke uitspraak. Gezien de aard en uiterst beperkte omvang van de werkzaamheden van de dga voor de houdstervennootschap (1% van de totale arbeidstijd) vond de rechtbank een gebruikelijk loon van € 500 per jaar passend.

Voor het gebruikelijk loon voor de werkmaatschappij sloot de rechtbank aan bij het cao-loon voor een meewerkend voorman of hoofduitvoerder in de bouwsector. Uit deze vergelijking bleek dat de in 2001 tot en met 2005 daadwerkelijk uitbetaalde lonen aan de dga in vier van de vijf jaren zelfs hoger was geweest dan het hoogste cao-loonbedrag uit die periode. Hieraan verbond de rechtbank de conclusie dat het betaalde loon in de hele periode 2001-2005 niet te laag was geweest en dat een correctie op grond van de gebruikelijkloonregeling niet op zijn plaats was. Lees verder.

Eerder geplaatste artikelen

Weg met het papier
De digitale ontwikkeling zorgt ervoor dat er in toenemende mate minder papier wordt geprint en verstuurd. Digitalisering verhoogt de kwaliteit en snelheid van gegevensvastlegging, handmatige verwerkin...
Lees meer...
Werkt de nieuwe werkkostenregeling?
Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen in de loonh...
Lees meer...
Belastingplan 2011 binnensjaarse verliesverrekening aangepakt
De wet op de vennootschapsbelasting kent een bepaling die zich richt tegen de handel in lege BV’s met een fiscaal nog te verrekenen verlies. De wetgever heeft de verliesverrekening van dergelij...
Lees meer...
Hier klikken