fiscalistenonline.nl: Toelichting wijzigingen goederen en diensten onderworpen aan verlaagd btw-tarief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Toelichting wijzigingen goederen en diensten onderworpen aan verlaagd btw-tarief

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft een geactualiseerd besluit gepubliceerd met een toelichting op goederen en diensten die zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief. De wijzigingen betreffen onder de meer de opname van diverse nieuwe goederen en diensten in de tabel waarop het 6%-tarief van toepassing is en verduidelijkingen bij diverse bestaande posten.

In de algemene toelichting is een wijziging opgenomen met betrekking tot de uitsplitsing van één vergoeding voor verschillende te onderscheiden diensten. De ondernemer moet uitgaan van de marktwaarde van soortgelijke prestaties (marktwaardemethode), tenzij hij kan aantonen dat de methode van de werkelijke kosten een juister beeld geeft van de aan de te onderscheiden prestaties toe te rekenen vergoeding. Het besluit is op 6 januari 2010 in werking getreden en werkt terug tot 4 januari 2010. Voor diverse goederen en diensten hebben de wijzigingen terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 of tot en met 15 september 2009.

Volledige bericht PwC Belastingnieuws: klik hier.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken